Đèo Bòng in guitar acoustic version may be one of the best music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Đèo Bòng by Keyo” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Đèo Bòng guitar chords, you already visit to the best website.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Đèo Bòng song.

“Đèo Bòng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đèo Bòng by Keyo Guitar Chords

Cả làng [D]ai cũng biết em là con cô [Bm]Sáu chú Tám bên nhà
Sinh trong [G]gia đình nhà [A]cửa nhung gấm [D]lụa là
Phận nghèo [D]như anh chẳng dám mong mà đèo bòng [Bm]theo chỉ khổ trong lòng
Tháng nhớ [G]năm chờ tình [A]ta hóa trăng và [D]thơ
 
[D]Này cô em gái [Bm]có nhớ anh không [G]con ông ba hủ tíu [A]chay
[D]Giờ em đã lớn [Bm]đến tuổi lấy chồng [G]biết bao anh đang mơ [A]mộng
Một là [D]em cưới anh còn không [Bm]anh sẽ canh
Ngày nhà [G]trai rước dâu anh sẽ [A]câu giờ
Làm em [D]say tứa lưa làm em [Bm]ngủ tới trưa
Để đàn [G]trai thôi rước dâu [A]luôn
 
Cả làng [D]ai cũng biết em là con cô [Bm]Sáu chú Tám bên nhà
Sinh trong [G]gia đình nhà [A]cửa nhung gấm [D]lụa là
Phận nghèo [D]như anh chẳng dám mong mà đèo bòng [Bm]theo chỉ khổ trong lòng
Tháng nhớ [G]năm chờ tình [A]ta hóa trăng và [D]thơ
 
Anh là anh muốn nói là. [D]Phải lòng yêu người con gái miền Tây
[Bm]Áo bà ba người thả dáng duyên đầy
[G]Bắc vào Nam người ta có truyền tai
Tu nhiều [A]kiếp mới có thể lấy vợ miền Tây
[D]Đêm qua anh thấy tụi mình trao môi
[Bm]Trao nhau cau thắm rượu nồng giao bôi
[G]Sắp tới lúc thăng hoa bỗng nhiên em đâu [A]rồi
 
Một là [D]em cưới anh còn không [Bm]anh sẽ canh
Ngày nhà [G]trai rước dâu anh sẽ [A]câu giờ
Làm em [D]say tứa lưa làm em [Bm]ngủ tới trưa
Để đàn [G]trai thôi rước dâu [A]luôn
 
Cả làng [D]ai cũng biết em là con cô [Bm]Sáu chú Tám bên nhà
Sinh trong [G]gia đình nhà [A]cửa nhung gấm [D]lụa là
Phận nghèo [D]như anh chẳng dám mong mà đèo bòng [Bm]theo chỉ khổ trong lòng
Tháng nhớ [G]năm chờ tình [A]ta hóa trăng và [D]thơ
 
Bậu mình [D]ơi đừng bước đi lòng Qua [Bm]đau hoen ướt mi
Mình từng như [G]nút như khuy chớ nên mau biệt [A]ly
Công anh chăm [D]nghé đã lâu nay hóa [Bm]trâu ai cày
Đường về ngày [G]mai không còn bóng hình [A]ai
 
Cả làng [D]ai cũng biết em là con cô [Bm]Sáu chú Tám bên nhà
Sinh trong [G]gia đình nhà [A]cửa nhung gấm [D]lụa là
Phận nghèo [D]như anh chẳng dám mong mà đèo bòng [Bm]theo chỉ khổ trong lòng
Tháng nhớ [G]năm chờ tình [A]ta hóa trăng và [D]thơ
—————–

If you wanna study Keyo Đèo Bòng guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!