Đến sau phải lau nước mắt in guitar acoustic version can be one of the best song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Đến sau phải lau nước mắt by Khánh Đơn” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Đến sau phải lau nước mắt guitar chords, you’ve come to the perfect website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Đến sau phải lau nước mắt song.

“Đến sau phải lau nước mắt” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đến sau phải lau nước mắt by Khánh Đơn Guitar Chords

Em biết [G] rằng hai chúng [D] ta chỉ đến như [Em] vậy
Định mệnh [C] kia đã cho [D] anh với em gặp [G] nhau
Nhưng số [Em] phận không cho [D] ta yêu thương ngọt [C] ngào
Em đến [Am] sau nên ngậm ngùi đành lau nước [D] mắt.

Anh đến [G] rồi anh bước [D] đi giống như câu [Em] chuyện
Chẳng thể [C] thiếu trong cuốn [D] sách của cuộc đời [G] em
Em khẽ [Em] cười ghi tên [D] anh trong tim của [C] mình
Ta yêu [Am] nhau nhưng sinh ra không dành cho [G] nhau.

ĐK:
Từng thầm vui khi mà [G] em tưởng em đã tìm thấy
Người mà bấy lâu nay [Em] em vẫn luôn trông mong bao [Bm] ngày
Từ lần trước em chia [C] tay em đã không yêu một [Bm] ai
Đâu [C] hay gặp anh [Am] lại thêm đắng [D] cay.

Đành lòng buông tay để [G] anh trở về bên người ấy
Và rồi hãy xem như [Em] anh với em chưa yêu bao [Bm] giờ
Một lần nữa em bơ [C] vơ và từ đây em sẽ [Em] nhớ
Một [C] người đã bước [D] qua đời [G] em.
—————–

If you want to study Khánh Đơn Đến sau phải lau nước mắt guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!