Đêm trao kỷ niệm played in guitar may be one of the best music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Đêm trao kỷ niệm by Hùng Cường” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Đêm trao kỷ niệm guitar chords, you just visit to the right place.

Yups, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Đêm trao kỷ niệm” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đêm trao kỷ niệm by Hùng Cường Guitar Chords

1. Còn đêm [C] nay ta với mình đi vào tình [Em] yêu
Để nhung [Am] nhớ đến trăm muôn [Dm] chiều
Mai mốt [F] này cuộc đời quạnh [C] hiu
Xa [Dm] nhau xin nhớ ngày ban đầu xao [G7] xuyến
Xin nhớ người mong chờ ưu [Em] phiền
Xin nhớ [G7] đêm tiễn đưa êm [C] đềm.

2. Ngàn ngày [C] xưa trong sách sử đến ngàn đời [Em] sau
Khi Tổ [Am] quốc kêu lên tiếng [Dm] sầu
Đâu thiếu [F] gì cảnh biệt ly [C] nhau
Ra [Dm] đi mang bóng hình của người con [G7] gái
Trong bóng hình núi rộng sông [Em] dài
Hai mến [G7] yêu cách mối hình [C] hài.

ĐK:
Ngày [Am] về muôn lòng nở [Em] hoa
Ngày [G7] về thanh bình hoan [Dm] ca
Non nước một [G7] nhà tươi thắm mặn mà như tình đôi [Dm] ta
Ngô sắn đầy nhà em bé cụ già vui bài tình [F] ca
Tưng [G7] bừng thiết [D] tha. [G7]

3. Bàn [C] tay âu yếm một bàn [Em] tay
Làm sao [Am] nói hết giây phút [Dm] này
Thương tiếc [F] thầm mộng đẹp rời [C] tay
Em [Dm] ơi xin nhớ ngày ta cùng sánh [G7] bước
Khi phố phường lên ngập ánh [Em] đèn
Đêm đổi [G7] trao luyến thương sau [C] cùng.
—————–

If you wanna study Hùng Cường Đêm trao kỷ niệm guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!