Đêm Tàn in guitar acoustic version can be one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Đêm Tàn by Wowy” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Đêm Tàn guitar chords, you just visit to the perfect place.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Đêm Tàn” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Đêm Tàn by Wowy Guitar Chords

[G]
Vòng [C] [G] [D] [Em]
[C]Còn hát còn [G]múa còn ca
[D]Còn uống còn hút [Em]cần Shisha
[C]Còn bay còn [G]chưa tỉnh
[D]Còn việc để [Em]mai tính
 
[C]Tao muốn mình [G]uống thêm
[D]Bởi vì chưa [Em]hết đêm
[C]Nguyên đám vẫn [G]lang thang
[D]Tay còn cầm rượu và [Em]không muốn đêm tàn
 
[C]Nó uống mày [G]uống tao uống đến [D]mức không thấy mặt [Em]trăng đâu
[C]Con nhỏ kia [G]đẹp tao uống đến [D]mức muốn cưới nó [Em]làm cô dâu
[C]Nó nói tao[G]xỉnnnn rồi
[D]tao hỏi là “hang em [Em] đâu”
[C]em ấy nói [G]đây nè
[D]Dua day de cho [Em]anh dựa đầu
 
(chorus)
[C]Sorry sorry đêm [G]nay ta chơi cùng [D]nàng, cùng [Em]hát ca.
[C]Uống hết những chai [G]Rhum ta chơi [D]vodka [Em]banana. (Choi di ne)
[C]Lên xe đi [G]tới những vườn [D]cấm của thần [Em]tiên. (choi di ne)
[C]Nắm lấy tay [G]anh hết đêm [D]nay ngay mai van con [Em]chua tan.)
 
Verse 2 voòng [C] [G] [D] [Em]
[C]quậy hết cỡ [G]tăng hết âm thanh để [D]cho mọi người phải [Em]nghe hết
[C]các em gái cởi [G]bớt đồ nhanh các [D]em không cần phải [Em]che hết
[C]không thích thì đi [G]thích thì đến [D]chơi cho tụi nó [Em]phải tiếc
[C]nhạc của tao vẫn [G]quậy tới bến mọi
[D]người diên loạn đến khi tao [Em]nhập tiệc
 
[C]hết đêm nay ly [G]cầm trên tay tao [D]muốn không say để [Em]uống tiếp
[C]quậy thật đã sống [G]đời hoang dã tao [D]muốn như vậy đến [Em]hết kiếp
[C]lên nóc nhà la [G]lên thật lớn nguyên [D]đêm nay tao [Em]chấp hết
[C]tao muốn tất cả [G]mọi người
trong khu này [D]biết đêm nay sẽ [Em]không tàn
 
[C]đêm nay Đêm [G]nay Đêm nay
[D]tụi tao chơi [Em]tới bến
[C]Đêm nay Đêm [G]nay Đêm nay
[D]Không bao giờ[Em] tànnnn
[C]đêm nay Đêm [G]nay Đêm nay
[D]tụi tao chơi[Em] tới bếnnnnnn
[C]Đêm nay Đêm[G] nay Đêm nay
[D]Không bao [Em]giờ tàn
—————–

If you wanna learn Wowy Đêm Tàn guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!