Đêm qua mơ played in guitar may be one of your favourite music. Not only hearing the song but you can play “Đêm qua mơ by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Đêm qua mơ guitar chords, you already come to the best web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Đêm qua mơ music.

“Đêm qua mơ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đêm qua mơ by Guitar Chords

1. Đêm qua [Am] mơ về em ngày [Em] đó
Hồn chợt [Dm] buồn theo [F] gió đêm [E7] lên
Đêm co [Am] ro nghe tình thật [Dm] lạnh
Gió lênh [E] đênh cùng sóng lênh [E7] đênh.

2. Đêm qua [Am] ơi này thương này [Em] nhớ
Thuở tuổi [Dm] hồng đôi [F] má em [E7] xinh
Anh yêu [Am] em như bình minh [Dm] nở
Tóc em [E7] bay cùng gió trăng [Am] ngàn.

ĐK1:
Anh yêu [F] em bên ngày cuồng [Dm] say
Giấc mơ [G] xưa tình [F] mãi là [E7] mây
Em xa [Dm] rồi bao nhớ và [C] thương
Cho tim [E7] buồn xé nát tình [Am] ta.

3. Đêm qua [Am] mơ về bên thềm [Em] cũ
Ngày chợt [Dm] sầu mất [F] hướng xót [E7] xa
Nghe hoang [Am] mang trong lời ly [Dm] biệt
Bóng sương [E7] che mờ lối đi [Am] về

4. Đêm qua [Am] mơ tình ta ngày [Em] đó
Thuở tình [Dm] hồng phiêu [F] lãng theo [E7] em
Anh yêu [Am] em nghe bàn chân [Dm] lạnh
Tóc em [E7] thơm cùng bóng mây [Am] chiều.

ĐK2:
Anh yêu [Am] em bao ngày cuồng [Dm] say
Giấc mơ [G] xưa là [F] những niềm [E7] đau
Yêu thương [Dm] hoài nhung nhớ và [C] mơ
Đêm riêng [E7] thầm vết cắt tình [Am] ta.
—————–

If you want to be master of Đêm qua mơ guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!