Đêm kỷ niệm played in guitar may be one of the best song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Đêm kỷ niệm by Ngân Giang” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Đêm kỷ niệm guitar chords, you just visit to the perfect website.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Đêm kỷ niệm” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Đêm kỷ niệm by Ngân Giang Guitar Chords

1. Tiền đồn đêm [C] nay tinh tú vỡ trong mây lạnh về giăng ngàn hướng
Năm trước cũng đêm [Dm] này noel về phố [G7] nhỏ em còn nhớ không [C] em
Giáo đường miền cao [F] nguyên đêm chúa xuống giáng [C] trần
Mưa bay bay cho người yêu bắt [Am] đền áo trắng mới [Dm] may
Cho anh vội [G7] dỗ để mưa mắt đừng [C] rơi. [G7]

2. Nhìn trời sao [C] rơi anh đếm tháng năm trôi chợt chạnh thương thành phố
Thương mái tóc em [Dm] dài như mây chiều hoang [G7] dại thương màu áo trinh [C] nguyên
Gió tiền đồn vi [F] vu anh ngỡ tiếng ai [C] cười
Mây bay bay anh ngỡ hoa trắng [Am] dệt áo trắng dấu [Dm] yêu
Anh ơi thành [G7] phố còn mây gió bay [C] nhiều.

ĐK:
Một người đi [Em] xa đôi khi chợt [Am] thấy thương tiếc thuở học [F] trò
Chuyện ngày xa [Dm] xưa tưởng như giấc mơ [G7] qua giờ anh nhớ không [C] anh
Những [Em] đêm mưa rơi rơi tiền [Am] đồn ngồi ôm súng mơ [G7] màng ngày thôi chinh [Dm] chiến
Em ơi mình về chung nhịp [F] bước cùng đi lễ bên [G7] nhau và chắc em vui [C] nhiều.

3. Một ngày mây bay [C] bay trắng khắp không gian và đường hoang ngập nắng
Hôm ấy có anh [Dm] về cho em đừng dỗi [G7] hờn bao chiều vắng bên [C] anh
Giáo đường miền cao [F] nguyên đêm Chúa xuống giáng [C] trần
Anh gom mây sao trời hoa lá [Am] thành áo trắng cưới [Dm] em
Hoa đăng chợt [G7] sáng mừng đêm giáng sinh [C] về.
—————–

If you wanna be master of Ngân Giang Đêm kỷ niệm guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!