Đêm không trăng sao played in guitar might be one of your favourite song. Not only enjoying the music but you can play “Đêm không trăng sao by Mạnh Phát” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Đêm không trăng sao guitar chords, you just come to the best page.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Đêm không trăng sao song.

“Đêm không trăng sao” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Đêm không trăng sao by Mạnh Phát Guitar Chords

1. Chuyện một [Em] đêm không trăng sao
Ghi nỗi [Am] buồn thương yêu ngày [Em] nào
Chuyện người [C] đi tan vỡ [E7] mộng thắm ban [Am] đầu
Ước [B7] nguyện đành vùi [Em] sâu.

Tôi sang thăm [Am] em hương tình [D] đêm giá lạnh [G] lùng
Thắm buốt tâm [D] tư người từ khu chiến tìm [B7] về
Mà đường đêm không trăng [Em] sao đường lòng hoang sơ thương [Am] đau
Vòng tay khép [B7] lại trắng đêm đợi [Em] chờ.

ĐK:
Tôi [Am] nghe trong lòng đất vỡ như gầm [C] thét căm [Em] hờn
Xe [C] tang in lòng phố vắng trong lần [Am] cuối thương [Em] đời
Tàn một đêm [Am] nay nhưng [D] nhớ thương [G] hoài
Người xa xôi [B7] ấy có buồn hơn [Em] ai.

2. Chuyện vào [Em] đêm không trăng sao
Nhưng suốt [Am] đời ăn sâu lòng [Em] người
Hương nguyền [C] xưa ghi nhớ [E7] hình bóng qua [Am] rồi
Khắc [B7] tận trong tim [Em] côi

Trăm năm đâu [Am] ai mong tìm [D] trong cõi mịt [G] mờ
Quá khứ thương [D] đau ngày nào nhưng vẫn buồn [B7] vì
Đời còn đêm không trăng [Em] sao thì còn khơi bao thương [Am] đau
Còn đêm gối [B7] mộng biết thuở nào [Em] nguôi.
—————–

If you want to learn Mạnh Phát Đêm không trăng sao guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!