Đêm chôn dầu vượt biển in guitar acoustic version maybe one of your loved song. Not only enjoying the song but you can play “Đêm chôn dầu vượt biển by Châu Đình An” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Đêm chôn dầu vượt biển guitar chords, you just visit to the best web.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Đêm chôn dầu vượt biển song.

“Đêm chôn dầu vượt biển” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Đêm chôn dầu vượt biển by Châu Đình An Guitar Chords

1. Đêm [G] nay anh gánh [Bm] dầu ra [C] biển anh [G] chôn
Anh [Em] chôn, chôn hết [Bm] cả những [C] gì của yêu [G] thương
Anh [B] chôn, chôn mối [Em] tình chúng [Bm] mình
[Em] Gửi lại [Bm] em trăm [Em] nhớ ngàn [D] thương
Hò [D] ơi, hò [C] ới, tạm [D] biệt nước [G] non

Đêm [G] nay đêm tối [Bm] trời anh [C] bỏ quê [G] hương
Ra [Em] đi trên chiếc [Bm] thuyền
Hy [C] vọng vượt trùng [G] dương
Em [B] đâu đâu có [Em] ngờ đêm [Bm] buồn
[Em] Bỏ lại [Bm] em cay [Em] đắng thật [D] thương
Hò [D] ơi, hò [C] ới, tạm [D] biệt nước [G] non

ĐK: Anh phải bỏ [G] đi thắp lên ngọn lửa hy [Bm] vọng
Anh phải bỏ đi để em còn [Am] sống
Anh phải rời [C] xa mẹ Việt Nam đau [Bm] đớn
Quê mình giờ [Am] đây em gắng đợi [D] chờ
Anh tạm rời [G] xa nước non mình yêu [Bm] kiều
Phố phường thân yêu người [Em] quen hàng [Am] xóm
Mong vượt biển [C] Đông mà lòng anh tan [Bm] nát
Núi mờ mờ [Bm] xa ôi ngọn [D] núi ở quê [G] hương!

2. Đêm [G] nay anh gánh [Bm] dầu ra [C] biển anh [G] đi
Ra [Em] đi trên sóng [Bm] cuộn thấy [C] gì ở quê [G] hương
Xa [B] xa ôi núi [Em] mờ xa [Bm] dần
[Em] Giọt nước [Bm] mắt khóc [Em] cho phận [D] thân
Hò [D] ơi hò [C] ới phận [D] kẻ lưu [G] vong
Hò [D] ơi hò [C] ới phận [D] kẻ lưu [G] vong

Đêm [G] nay trên bản [Bm] đồ có [C] một thuyền ra [G] đi
Hiên [Em] ngang trên sóng [Bm] gào tự [C] do đón [G] chào
Xin chào tự [Bm] do với nỗi [D] niềm cay [A] đắng
[A] Nhìn lại bến bờ nước non mình môi [Am] mặn
[D] Khóc nghẹn [G] ngào
Hò [D] ơi, hò [C] ới, tạm [D] biệt nước [G] non
Hò [D] ơi, hò [C] ới, tạm [D] biệt nước [G] non
—————–

If you want to be master of Châu Đình An Đêm chôn dầu vượt biển guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!