Để ta say played in guitar may be one of the best music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Để ta say by Huỳnh Nhật Tân” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Để ta say guitar chords, you have visit to the perfect web.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the song.

“Để ta say” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Để ta say by Huỳnh Nhật Tân Guitar Chords

Để [Dm] ta say quên cuộc tình dối trá
Để ta say quên dòng đời phũ [A7] phàng
Để [Bb] ta say quên lòng người đen [F] trắng
Để [Bb] ta say muộn phiền đắng [A7] cay

Để [Dm] ta say quên quên một thời ân ái
Để ta say quên bạc vàng hững [A7] hờ
Để [Bb] ta say quên đi người yêu [F] cũ
Để [Bb] ta say quên [A7] đi cả [Dm] chính ta

Ngày nào rồi anh cũng [Gm] đã bước chân theo [Dm] cuộc vui
Rồi [Gm] anh cũng [Bb] sẽ quên đi bao [A7] mộng mơ
Đêm [Dm] nay đường khuya [C] vắng tanh
Nhớ anh bờ môi [Bb] đắng cay
Thiếu [Gm] anh đời em hoang [Bb] vắng từ [A7] đây

Ngày [Dm] nào rồi anh cũng [Gm] đã xem đây như [Dm] trò chơi
Rồi [Gm] anh cũng [Bb] sẽ quên môi hôn [A7] ngày xưa
Cô [Dm] đơn tìm trong [C] lãng quên
Xót xa rượu men [Bb] đắng môi
Vắng [Gm] anh đời em vô [Bb] nghĩa [A7] từ bao [Dm] giờ

Để [Dm] ta say quên cuộc tình dối trá
Để ta say quên dòng đời phũ [A7] phàng
Để [Bb] ta say quên lòng người đen [F] trắng
Để [Bb] ta say [A7] quên đi cả [Dm] chính ta

Người ta thường [Dm] nói cố quên là nhung [Bb] nhớ
Để [C] ta say, ta [A7] say rồi sẽ [Dm] quên
Người ta thường nói khi yêu là gian [Bb] dối
Để ta [Gm] say, ta say, ta [A7] say quên đi cả [Dm] dối gian
—————–

If you want to be master of Huỳnh Nhật Tân Để ta say guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!