Đâu Ngờ Tình Dang Dở played in guitar might be one of the perfect music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Đâu Ngờ Tình Dang Dở by Cao Nhật Minh” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Đâu Ngờ Tình Dang Dở guitar chords, you just visit to the best web.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Đâu Ngờ Tình Dang Dở music.

“Đâu Ngờ Tình Dang Dở” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đâu Ngờ Tình Dang Dở by Cao Nhật Minh Guitar Chords

Khi bước vào đường [Am]yêu mấy ai học được chữ [C]ngờ
Mấy [Dm]ai biết được duyên [Am]nợ
Mình ngày mai tay trong [F]tay cùng [G]ai xây tương [C]lai
[Am]Nối giấc mơ [D]dài cho đến [F]ngày [G]đầu bạc [Am]đầu [D] [Am]
 
Hai đứa mình gặp [Am]nhau tưởng đâu tình đẹp muôn [C]đời
Có [Dm]ai biết được xa [Am]rời
Một chiều thu mưa bay [F]bay lòng [G]tôi nghe chua [C]cay
[Am]Nước mắt lăn [D]dài anh trả [F]lại [Em]ân [Am]tình [D] [Am]
 
Đk:
[G]Thôi còn gì [C]đâu câu yêu đương mình [Em]tôi trong đêm sương
[Am]Bước đi âm [D]thầm cơn gió thổi se [Am]lạnh
Anh đành lòng [C]sao, [Am]đành lòng sao [F]anh
Gom góp yêu [Am]thương mà đi dâng cho người [Dm]lạ
Thời gian mặn [Am]mà tôi thật thà anh [G/B]dối lừa [C]nhau
Tan giấc chiêm [F]bao tình yêu [Am]kia như mưa [Dm]rào
Người quay lưng tôi nghẹn [F]ngào nghe [Em]lòng nặng quặn [Am]đau [D] [Am]
—————–

If you wanna be master of Cao Nhật Minh Đâu Ngờ Tình Dang Dở guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!