Dấu kỷ niệm played in guitar can be one of the perfect music you liked. Not only hearing the song but you can play “Dấu kỷ niệm by Nguyễn Tâm Hàn” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Dấu kỷ niệm guitar chords, you just visit to the right page.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Dấu kỷ niệm” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Dấu kỷ niệm by Nguyễn Tâm Hàn Guitar Chords

[F] Yêu làn tóc [Bb] xõa buông lơi dịu [Bb] dàng ôm ấp vai [Am] gầy
Đường [C] chiều gió [F] bay
Nhẹ [Dm] nhàng gót [Gm] sen phất phơ tà [C] áo bước trên đường [F] quen
[A7] Lá me [Dm] vàng nhẹ nhàng [Bb] theo gió thu [F] bay
Luyến lưu [Am] tình dịu [F] dàng [Dm] lá nép trên [Gm] vai
Đường vương vương [C] lá theo bước [Am] nàng
Chiều pha màu [D7] nắng hoe tóc [Gm] vàng
Rồi [C] ngày tiễn đưa cách xa lần ấy [C7] biết đâu biệt [F] ly.

Rồi lại [Bb] thu lá [Gm] vàng
[F] Rồi lại đông [C] nắng tàn [Am]
Dù lời [Gm] yêu trôi theo năm [C] tháng [Am]
[D7] Nhưng dấu yêu dịu [Gm] dàng còn [C7] vương mãi bên [F] lòng.

[F] Cung đàn réo [Dm] rắt vang lên điệu [Bb] buồn thương giấc mơ [Am] tàn
Sợi [C] tình khó [F] quên
Giọt [Dm] buồn khó [Gm] phai tháng năm vàng [C] võ biết bao giờ [F] nguôi
[A7] Bước âm [Dm] thầm lặng nhìn [Bb] chiếc lá thu [F] rơi
Sất se [Am] lòng tìm [F] về [Dm] dĩ vãng xa [Gm] xôi
Lời yêu tan [C] tác như lá [Am] vàng
Nụ hôn chiều [D7] ấy sao bẽ [Gm] bàng
Tàn [C] một giấc mơ tháng năm lòng vẫn [C7] vấn vương tình [F] xưa.
—————–

If you wanna study Nguyễn Tâm Hàn Dấu kỷ niệm guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!