Đắp mộ tình sầu in guitar acoustic version might be one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Đắp mộ tình sầu by Long Sơn” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Đắp mộ tình sầu guitar chords, you’ve visit to the best website.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Đắp mộ tình sầu song.

“Đắp mộ tình sầu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đắp mộ tình sầu by Long Sơn Guitar Chords

1. Đường phố đông [Dm] người sao thấy lòng lẻ [F] loi nỗi buồn riêng đau [Dm] vùi
Quán nhỏ chỉ mình [Bb] tôi giọt rơi cà phê [Am] đắng nhớ chuyện tình ngày [Gm] xưa
Bên [Bb] nhau trao lời [Dm] hứa ngày [A7] nào mình chung [Dm] đôi.

2. Người đã xa [Dm] rồi mi ướt dòng lệ [F] rơi nhói lòng câu yêu [Dm] đầu
Em nỡ bỏ cuộc [Bb] chơi đi theo duyên tình [Am] mới giã từ mối tình [Gm] tôi
Bên [Bb] ai sao người [Dm] hỡi hỏi [A7] lòng rồi có [Dm] vui.

ĐK:
Dòng thời gian [Bb] trôi cố [C] quên đắp mộ tình [Dm] sầu
Người đành vậy [Gm] sao hứa trao câu tình [Dm] lỡ
Cho ai trông [C] chờ mộng đẹp lên [F] ngôi
Người đã cho [Bb] tôi dối [C] gian đắng cay cuộc [Dm] đời
Người đã cho [Gm] tôi thấy [Bb] được [A7] đời bạc như [Dm] vôi.

3. Tình đã tan [Dm] rồi xin em bận lòng [F] chi chớ buồn hay âu [Dm] sầu
Để một mình tôi [Bb] đau nỗi đau sầu nhân [Am] thế
Em sang ngang [C] rồi duyên [A7] nợ đành vậy [Dm] thôi.
—————–

If you want to learn Long Sơn Đắp mộ tình sầu guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!