Đắm trong cay đắng in guitar acoustic version can be one of the perfect song you loved. Not only hearing the song but you can play “Đắm trong cay đắng by Phạm Hồng Ân” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Đắm trong cay đắng guitar chords, you have visit to the right website.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that song.

“Đắm trong cay đắng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đắm trong cay đắng by Phạm Hồng Ân Guitar Chords

Anh đi [Em] rồi, còn em một [B7] mình với nỗi [Em] đau
Ngày hôm [G] qua chia tay em ước chỉ là giấc [D] mơ
Một cảm [C] giác trống vắng, thiếu [G] anh bên cạnh
[F#7] Hiu hắt cô [B7] quạnh
Tại sao [C] em phải chịu đớn [D] đau trái [Em] ngang?
 
Yêu làm [Em] gì nếu biết anh [B7] sẽ ra [Em] đi
Đời con [G] gái chỉ muốn yêu [D] ai yêu một [G] người
Tình yêu [Am] mới có lẽ cũng [G] chỉ cho vui
Rồi một [C] ngày cũng sẽ chia [Em] lìa
Và anh [Am] mới nhận ra tình [F#7] yêu em là mãi [B7] mãi
 
ĐK:
Em [Em] đã trao anh con tim [D] này
Em [C] đã yêu anh thân hao [Am] gầy
Say [D] đắm trong cơn mê [B7] tình đến đắng cay
 
Sao [Em] nỡ quên đi câu ân [D] tình
Nói yêu để rồi tan [G] vỡ
Em [Am] quá ngây thơ trong [B7] cuộc tình [Em] này
—————–

If you wanna study Phạm Hồng Ân Đắm trong cay đắng guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!