Đã bao lần anh khóc played in guitar can be one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “Đã bao lần anh khóc by Nguyễn Hồng Thuận” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Đã bao lần anh khóc guitar chords, you already come to the right web site.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that music.

“Đã bao lần anh khóc” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đã bao lần anh khóc by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords

1. Đã bao [Am] lần anh thấy lòng [Dm] mình yếu đuối
Đã bao [G] lần anh khóc trong [C] đêm âm thầm
Đã bao [F] lần anh thấy nhớ [Am] em vô cùng
Anh [E7] cố ghì chặt nỗi đau sâu kín.

2. Em bây [Am] giờ hạnh phúc thật [Dm] nhiều không em
Có biết [G] giờ anh đang nhớ [C] em nơi này
Bao đêm [F] dài anh cố khép [Am] đôi mi gầy
Mà [E7] sao nỗi nhớ đoạ [Am] đày.

ĐK:
Hạnh phúc để vội [Am] qua nên anh đã cố [Dm] xem như là
Tinh [G] yêu hôm qua trong [C] anh sẽ phai theo tháng [F] ngày
Anh dối [Dm] lòng mình rồi sẽ [E7] tìm được hạnh phúc mới.

Dù mới hay ngày [Am] tháng chẳng thể xoá dấu [Dm] em trong anh
Và [G] anh chẳng thể yêu [C] ai khác em trong [F] đời
Nước mắt [Dm] này sẽ còn rớt [E7] rơi, cho đến bao [Am] giờ.
—————–

If you wanna learn Nguyễn Hồng Thuận Đã bao lần anh khóc guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!