Cười lên in guitar acoustic version might be one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “Cười lên by Tạ Quang Thắng” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Cười lên guitar chords, you’ve visit to the best web site.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Cười lên” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Cười lên by Tạ Quang Thắng Guitar Chords

Vòng hợp âm: [F] [C] [Am] [G]

Mỉm cười lên [F] em [C]
[Am] Quên đi bao ưu [G] phiền
Mỉm cười lên [F] em [C]
[Am] Sao suy tư mãi [G] thế

Trái đất [F] vẫn cứ [C] quay
24 [Am] tiếng vẫn là 1 [G] ngày
Thời gian [F] vẫn cứ [C] trôi
[Am] Nào đợi chờ ai [G] đâu

Những giấc mơ này [F] sẽ bay [C] xa
[Am] Nếu như em tự [G] tin
Những giấc mơ này [F] sẽ bay [C] xa
[Am] Nếu như em còn [G] yêu

ĐK:
[F] Nếu em chờ tình [C] yêu tới
[Am] Mang bao nhiêu niềm vui đến [G] với em
[F] Lắng nghe lời tình [C] yêu nói
[Am] Đôi tay đang lạnh giá sẽ [G] ấm hơn

[F] Biết đâu mọi người [C] đang muốn
[Am] Mang cho em thử thách để [G] lớn lên
[F] Hãy tin vào mình [C] em nhé
[Am] Không ai ngăn được em ngoài [G] chính em
—————–

If you wanna learn Tạ Quang Thắng Cười lên guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!