Cuộc Đời Con Có Mẹ in guitar acoustic version can be one of your loved song. Not only hearing the song but you can play “Cuộc Đời Con Có Mẹ by Duy Anh” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Cuộc Đời Con Có Mẹ guitar chords, you already visit to the perfect place.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Cuộc Đời Con Có Mẹ song.

“Cuộc Đời Con Có Mẹ” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Cuộc Đời Con Có Mẹ by Duy Anh Guitar Chords

[Am]Trôi về đâu giữa dòng đời bộn [A7]bề bôn ba giữa [Dm]chốn người xa
[G]Bên đời con quá nhạt nhòa khi [G7]không có mẹ luôn [C]kề bên con.
Rồi [Am]khi khôn lớn lòng con mới biết từng [A7]dĩ vãng ngày xưa [Dm]đó
Đã [F]cho con quá nhiều tháng [Dm]năm con có được mẹ [Bm7b5]ơi mẹ biết [E7]không [Am]mẹ.
 
Đường đời chông gai con [F]bước đi không còn [G]có ai
Nhưng tận trong tim con [E7]đó luôn có mẹ [Am]chở che
Ước mong được sống [Dm]mãi cùng người vì mẹ đã [G]hi sinh cho con [C]quá nhiều.
Tình mẹ ôi sao cao [F]quý như cội nguồn [G]suối trong
Dù mẹ vẫn luôn theo [E7]bước chân con suốt [Am]cuộc đời
Trên bước đường [Dm]đi, con phải làm [Bm7b5]sao để mẹ nhìn thấy [E7]con nên [Am]người.
 
[F]Có những lúc con [G]quá vô tâm
Để mẹ cứ [E7]mãi nghĩ suy đến [Am]tương lai của con
[Dm]Có lẽ con quá vô tâm phải không mẹ [E7]hỡi, mẹ [F7]hỡi
 
LÊN 1/2 TONE
Đường đời chông gai con [F#]bước đi không còn [G#]có ai
Nhưng tận trong tim con [F7]đó luôn có mẹ [A#m]chở che
Ước mong được sống [D#m]mãi cùng người vì mẹ đã [G#]hi sinh cho con [C#]quá nhiều.
Tình mẹ ôi sao cao [F#]quý như cội nguồn [G#]suối trong
Dù mẹ vẫn luôn theo [F7]bước chân con suốt [A#m]cuộc đời
Trên bước đường [D#m]đi, con phải làm [Cm7b5]sao để mẹ nhìn thấy [F7]con nên [A#m]người.
—————–

If you wanna learn Duy Anh Cuộc Đời Con Có Mẹ guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!