Còn Thương Nhau Thì Về Buôn Ma Thuột played in guitar might be one of your loved music. Not only enjoying the music but you can play “Còn Thương Nhau Thì Về Buôn Ma Thuột by Nguyễn Cường” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Còn Thương Nhau Thì Về Buôn Ma Thuột guitar chords, you’ve come to the best place.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Còn Thương Nhau Thì Về Buôn Ma Thuột” guitar chords has Fox rhythm and included in “” album.

Còn Thương Nhau Thì Về Buôn Ma Thuột by Nguyễn Cường Guitar Chords

Gặp lại em [C] mùa mưa con đường xưa đẩy [G] rồi
 
Gặp lại em [C] nhịp chiêng che rượu nghiêng [G] đến mời
 
[G]Ánh mắt đấy tiếng nói ấy thuơng thuơng [D] hoài
 
[G]Nắng thế đấy gió thế đấy không vơi [D] đầy
 
lời chào [C] như xưa ..nụ cười [Em] như xưa ..nhịp gùi [D] đong đưa
 
……Im tiếng……….
Vẫn như ngày nào… ta [G] yêu nhau thi về Buôn Ma Thuột… [Em]
 
[G] Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột …..[Em]
 
Em [C] cao nguyen [G] huyền thoại em[C] cao nguyên [G]cỏ dại
 
Một cao nguyên [C] ở trong tôi [G] vừa thật gần [C] vừa xa xôi [G]….[D] ế
 
Có cái nắng [C] có cái gió [D] có nỗi nhớ [Em] không mang tên [D] không mang tên người [G] ơi…
__________________
—————–

If you want to study Nguyễn Cường Còn Thương Nhau Thì Về Buôn Ma Thuột guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!