Còn thương góc bếp chái hè in guitar acoustic version might be one of the good song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Còn thương góc bếp chái hè by Bắc Sơn” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Còn thương góc bếp chái hè guitar chords, you just visit to the best page.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Còn thương góc bếp chái hè song.

“Còn thương góc bếp chái hè” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Còn thương góc bếp chái hè by Bắc Sơn Guitar Chords

1. Ai [Dm] nói em [Am] nghe
Tại [Dm] sao góc [Em] bếp chái [Am] hè
Nó [G] đơn sơ [Em] lắm mà [C] khi rời [G] nó
Mình [Em] mến mình [Dm] thương nó vô [Am] cùng
Mình [G] nén nỗi thương [Am] tâm [G][Am]

Nhớ [G] xưa mẹ dầm [C] mưa tàn cây [Am] mưa mẹ gieo [C] hạt
[Dm] Cho hạt nẩy [Am] mầm lạnh cóng [C] tay
Hai mẹ con [Am] ngồi nơi góc [G] bếp chái [Em] hè mẹ hơ [Am] tay
Ngoài [F] kia trời còn [G] mưa còn [Em] rụng từng giọt [Am] mưa

Gió thổi năm [C] non lắc [Am] võng đưa [F] con
Khói [Am] toả niêu [G] cơm tóc xoã trên [C] nương
Cây lúa [G] trổ đòng [Am] đòng con cò [G] trắng bay trọn [Am] đêm
Con cò [Em] trắng nuôi đàn [Am] con [G][Am]

2.Đêm [Dm] vắng trăng [Am] thanh
Giọt [Dm] sương ướt [Em] lá ướt [Am] cành
Giấc [G] êm chăn [Em] ấm tìm [C] đâu lời [G] nói
Để [Em] nói mà [Dm] thương cái mái [Am] nhà
Mà [G] nhớ cái chõng [Am] tre [G][Am]

Nhớ [G] xưa một chiều [C] thu lạnh hơi [Am] thu mùa nước [C] nổi
[Dm] Ba chìm bảy [Am] nổi mòn mỏi [C] trông
Sao mẹ chưa [Am] về nơi góc [G] bếp còn nhuốm lửa [Em] hồng mẹ về hơ [Am] tay
Nửa [F] đêm mở vòng [G] tay mẹ [Em] bồng con đã ngủ [Am] say.

Giấc ngủ đêm [C] nay suối [Am] chảy thông [F] reo
Giấc [Am] ngủ trong [G] nôi hát mỏi ca [C] dao
Khi biết [G] đậu cành [Am] mềm con cò [G] trắng non nỉ [Am] non
Xin được [Em] xáo nước nguồn [Am] trong [G][Am]

3. Cơn [Dm] gió trong [Am] đêm
Làm [Dm] rơi chiếc [Em] lá cuối [Am] cùng
Chắc [G] đâu ai [Em] biết Mà [F] khi mùa [G] thu
Rụng [Em] lá đầy [Dm] sân những kỷ [Am] niệm
Làm [Em] đau buốt con [Am] tim. [G][Am]

Biết [G] không một trời [C] thương về góc [Am] bếp chái [C] hè
[Dm] Khi đã xa [Am] lìa nỗi nhớ [C] nhung
Sao mà đi [Am] tìm ai bước [G] mỏi bước [Em] mòn một mình cô [Am] đơn
Chợt [F] nghe nhịp thời [G] gian từng [Em] nhịp chân mình lữ [Am] thứ

Quê ngoại đơn [C] sơ, gió [Am] ngả lao [F] thương
Giấc [Am] ngủ Âu [G] Cơ trót [C] bỏ bơ [Em] vơ
Cây cỏ [G] mọc hoang [Am] tàn lâu rồi [G] đó chưa về [Am] thăm
Mưa rồi [Em] nắng chưa dừng [Am] chân [G][Am]
—————–

If you want to be master of Bắc Sơn Còn thương góc bếp chái hè guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!