Con nhạn đêm trăng played in guitar might be one of the best song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Con nhạn đêm trăng by Trần Hoàng” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Con nhạn đêm trăng guitar chords, you already visit to the best web.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Con nhạn đêm trăng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Con nhạn đêm trăng by Trần Hoàng Guitar Chords

1. Khi những cánh nơ [Am] đồng còn trơ gốc rạ
[Em] Chim én bay [G] về biển bắc xa [C] xôi
Bỏ [D] con chim [Am] nhạn lẻ loi kêu [F] bạn
[G] Ơ hò, ơi [Em] bạn tình [Am] ơi [D][Am]

Bạn tình [D] ơi sao nỡ phụ [Am] phàng
Cho đôi [E] đàn én Bắc nhạn [G] Nam
Bên con đê [Em] làng con [E] nhạn mà kêu [Am] than
Ơi [E] hỡi tình [Am] lang [D][Am]

ĐK: Đêm từng [D] đêm, em ngóng trông [Am] chàng
Vầng [G] trăng sáng soi nỗi [Em] niềm
Vầng [G] trăng [Em] sáng lên tâm [Am] tình

Phương trời [D] xa người ơi có [Am] biết đêm nhớ từng [C] đêm
[Am] Từng ngày [D] qua, em đếm sao [Am] đêm
[Em] Cho mong [C] chờ giăng kín màn [Am] đêm [D][Am]

2. Trăng nấp sau hàng [Am] dừa nghiêng nghiêng bóng rọi
[Em] Cơn gió lay [G] động một bóng dáng xiêu [C] xiêu
Hẩm [D] hiu số [Am] phận giữa đêm cô [F] quạnh
Có thấu cho nỗi [G] lòng ơi [Em] bạn tình [Am] ơi [D][Am]

Cung đàn [D] ai buông giữa đêm [Am] trường
Dây tơ [E] trùng gieo rắc sầu [G] bi
Cho câu ca [Em] buồn con [E] nhạn mà đêm [Am] trăng
Ru [E] điệu hoài [Am] lang [D][Am]
—————–

If you wanna study Trần Hoàng Con nhạn đêm trăng guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!