Cơn mưa nước mắt played in guitar can be one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Cơn mưa nước mắt by Nam Du” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Cơn mưa nước mắt guitar chords, you have come to the perfect site.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Cơn mưa nước mắt” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Cơn mưa nước mắt by Nam Du Guitar Chords

1. Cơn mưa buồn sáng [C] nay bay ngang khung cửa vắng [G] tênh
Nơi ta thường ngắm [Em] mưa say mê trong vòng tay [Am] nhau
Em thường nói nếu [F] anh là cơn mưa phùn [G] kia
Em xin làm giọt [Em] sương tan theo cơn mưa tình [Am] anh.

2. Sao bây giờ mỗi [C] anh bên mưa mãi ngồi thở [G] than
Em như giọt sương [Em] mai theo mây gió mưa về [Am] đâu
Anh đã cố để [F] quên không mong không còn vấn [G] vương
Trên mi anh cơn [Em] mưa nước mắt lại [Am] trào.

ĐK:
Kết thúc một mối [F] tình và đã xa một bóng [G] hình
Khép đôi mi ướt [Em] nhoà để không thấy em dần [Am] xa
Cố níu lấy bàn [F] tay buông lơi hơi ấm còn [G] vương
Đôi môi khô mím [Em] lại không thể gọi tên [Am] em.

Cất bước quay trở [F] về một thoáng con tim não [G] nề
Thấy ai đi sau [Em] lưng cũng ngỡ đó là [Am] em
Có lẽ anh còn [F] yêu còn thương em người [G] ơi
Nên anh cứ tưởng [Em] tưởng em trở về bên [Am] anh.
—————–

If you want to study Nam Du Cơn mưa nước mắt guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!