Cơn mưa nhỏ đầu mùa played in guitar might be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Cơn mưa nhỏ đầu mùa by Đỗ Bảo” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Cơn mưa nhỏ đầu mùa guitar chords, you just visit to the perfect place.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“Cơn mưa nhỏ đầu mùa” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Cơn mưa nhỏ đầu mùa by Đỗ Bảo Guitar Chords

[A] Tàn ngày hè mà sao nắng chói chang
[D] Hoa im tiếng nép sâu trong [E7] vườn
[A] Hẹn lại ngày, nào biết có ghé qua
[D] Khi chim én rợp trời [E7] bao la
[D] Ngồi trong [F#m] im vắng, [Bm] mong có ai [E7] gọi
[D] Chẳng còn gì như [F#m] thế, khi [Bm] biết là đã mất [E7] rồi

Cho tôi [A] về tìm lại trong đôi [C#m] mắt
Dấu vết [D] bao mơ ước [E7] đã trôi [A] xa
Cơn mưa [D] nào cũng mang trời hò [A] hẹn
Người nhớ [Bm] mưa tôi cũng nhớ [E7] về

Đến bất [A] ngờ và ra đi [C#m] mãi
Lúc nắng [D] lên mới biết [E7] đã ban [A] mai
Mỗi [D] khi buồn em ngồi lại [A] đây
Làm trẻ [E7] thơ đón mưa [A] đầu mùa

Hát lại từ đầu ———

Cho tôi [A] về tìm lại trong đôi [C#m] mắt
Dấu vết [D] bao mơ ước [E7] đã trôi [A] xa
Cơn mưa [D] nào cũng mang trời hò [A] hẹn
Người nhớ [Bm] mưa tôi cũng nhớ [E7] về

Đến bất [A] ngờ và ra đi [C#m] mãi
Lúc nắng [D] lên mới biết [E7] đã ban [A] mai
Mỗi [D] khi buồn em ngồi lại [A] đây
Làm trẻ [E7] thơ đón mưa [A] đầu mùa

Cứ im [D] lặng, ôn chuyện [A] ngày xưa
Có yêu [E7] thương, có đôi muộn [A] màng
—————–

If you wanna learn Đỗ Bảo Cơn mưa nhỏ đầu mùa guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!