Còn lại quạnh hiu in guitar acoustic version maybe one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Còn lại quạnh hiu by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Còn lại quạnh hiu guitar chords, you already come to the right place.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Còn lại quạnh hiu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Còn lại quạnh hiu by Guitar Chords

1. Chiều về hoàng hôn buông [Am] xuống
Tôi nghe mìmh [Dm] buồn
[G] đau thương ngập [C] hồn
[F] Người nơi phương [Dm] ấy
[C] Người có biết hay [B7] không
Tôi một mình sầu [E7] đông.

2. Một lần tình yêu đã [Am] đến
Yêu thương thật [Dm] thà
[G] Yêu nhau đậm [C] đà
[F] Nụ hôn say [Dm] đắm
Tha [C] thiết ngỡ trăm [B7] năm
[E7] Thơm ngọt ngào [Am] tình xuân

ĐK: [Dm] Người bỏ quên thương [Am] nhớ
[F] Tình lãng vào hư [B7] vô
[E7] Cuộc tình như cơn lốc
Xoay cuốn tận phương [Am] nào [Dm][Em]

3. Còn gì tình yêu đã [Am] mất
Lang thang mệt [Dm] nhoài
[G] Đa mang tình [C] sầu
[F] Tìm đâu cho [Dm] thấy
Hạnh [C] phúc đã ra [B7] đi
Tôi [E7] còn lại quạnh [Am] hiu
—————–

If you wanna study Còn lại quạnh hiu guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!