Cơn gió thoảng in guitar acoustic version can be one of the perfect music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Cơn gió thoảng by Quốc Dũng” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Cơn gió thoảng guitar chords, you just come to the best place.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Cơn gió thoảng music.

“Cơn gió thoảng” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Cơn gió thoảng by Quốc Dũng Guitar Chords

1. Ngày nào em [C] đến áo trắng ướt [G] đẫm hơi sương chiều [Am] rơi
Tưởng là phút [G] vui ôi như cơn [E7] mơ nỗi đau tuyệt [Am] vời
Buồn theo cơn [F] gió những cánh lá [G7] rơi cuốn trôi về [C] đâu [Am]
Nắng đã chìm [Dm] sâu [F] biết ta còn [E7] nhau

2. Và trong đêm [C] tối lóng lánh những [G] ánh sao rơi lặng [Am] im
Nhẹ như gió [G] êm môi em run [Em] run hơi Thu ngọt [Am] mềm
Rồi bao cay [F] đắng với những đớn [G7] đau xô đi tìm [C] nhau [Am]
Bóng em dần [Dm] sâu [E7] núi đồi vút [Am] cao.

ĐK: Ôi những vết [G] yêu thương tháng [A7] năm in hằn lối [Dm] quen
Xin gió mưa [B7] trôi đi để hồn chìm vào lãng [E7] quên.

3. Người còn đi [C] mãi biết có đến [G] chốn không gian mù [Am] xa
Một ngày thoáng [G] qua xin trong hư [E7] vô nhớ thương nhạt [Am] nhòa
Để ta vui [F] sống với những trái [G7] ngang dấu chôn cuộc [C] đời [Am]
Hỡi nhân tình [Dm] ơi, [E7] hãy cười hãy [Am] vui
—————–

If you want to learn Quốc Dũng Cơn gió thoảng guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!