Có những tàn phai played in guitar may be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Có những tàn phai by ” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Có những tàn phai guitar chords, you just come to the right site.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Có những tàn phai music.

“Có những tàn phai” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Có những tàn phai by Guitar Chords

1. [Am] Hãy khép kín đôi mắt huyền sẽ thấy [G] lãng quên não [F] phiền
Đời mệt nhoài trong cuồng [Dm] điên bao đam mê đau lãng quên
Khi cô đơn trong ái [E7] tình mình cùng ngồi trong [Am] lặng câm

Có bão có giông giữa đời có nước [G] mắt trong tiếng [F] cười
Tình nào tràn theo [Dm] thời gian với những đắng cay trái ngang
Cô đơn phút giây nát [E7] tan tình yêu phai [Am] tàn

ĐK: Cuộc tình mình không là [Dm] mơ dẫu biết bao đợi [C] chờ
Cuộc tình mình như cành [G] lá hoa trên [Em] gai
Cuộc [A] tình mình trong mộng [Dm] say
Ta đâu hay [B7] biết oan trái trong ngày [E7] mai

Tìm [Am] lại tình yêu ngày [Dm] xưa nghe chút dư âm [C] dại khờ
Tìm lại thời gian mộng [G] mơ trong từng [Em] giờ
Tìm [A] lại lời yêu tựa [Dm] thơ sao nghe tan [B7] nát rời rã khi tình [E7] xa

[Am] Hãy gắng bước trên lối quen ký ức [G] đến trong lãng [F] quên
Chuyện tình mình sẽ hợp [Dm] tan ta bên nhau hay cánh ngăn
Khi phôi phai men [E7] ái tình mình cùng ngồi trong [Am] lặng câm

Hãy cố cất lên tiếng cười đã thắp [G] sáng trong mắt [F] người
Đừng nhìn tình như trò [Dm] vui chỉ có phút giây thắm tươi
Chỉ có phút giây ngất [E7] dại ngày vui không [Am] tàn

——————

1. [Am] Avant l’inondation, c’était [G] notre mai-[F] son
C’était notre jar-[Dm] din
On avait réussi à se faire une [E] vie
Et nous n’avons plus [Am] rien

[Am] Regarde nos pommiers, ils n’ont [G] pas résis-[F] té
Aux forces du tor-[Dm] rent
On ne voit plus d’oiseaux, il n’y a que de [E7] l’eau
Et puis du [Am] vent

Refrain: Allez viens mon a-[Dm] mour là-haut sur la col-[C] line
Regarde, la mai-[G] son est en [C] ruine
Il [A] faut l’abandon-[Dm] ner, et tu te fais du [B7] mal à pleu-[E7] rer

Nous a-[Am] vons des a-[Dm] mis là-haut sur la col-[C] line
On en a dans les [G] villes voi-[C] sines
On [A] est sûr de trou-[Dm] ver quelqu’un qui voudra [B7] bien, nous ai-[E7] der

2. [Am] On a vu bien des gens comme [F] nous mainte-[F] nant
Qui avaient tout per-[Dm] du, ils vont bien quelque part
Je voudrais bien sa-[E7] voir ce qu’ils sont deve-[Am] nus

[Am] Tu sais je n’ai pas peur, il y a [G] peut-être ai-[F] lleurs
Des coins plus beaux qu’i-[Dm] ci
Regarde la vallée, le village est no-[E7] yé
Tout est fi-[Am] ni

Refrain: Allez viens mon a-[Dm] mour là-haut sur la col-[C] line
Regarde, la mai-[G] son est en [Em] ruine
Il [A] faut l’abandon-[Dm] ner, et tu te fais du [B7] mal à pleu-[E7] rer

Nous a-[Am] vons des a-[Dm] mis là-haut sur la col-[C] line
On en a dans les [G] villes voi-[Em] sines
On [A] est sûr de trou-[Dm] ver quelqu’un qui voudra [B7] bien, nous ai-[E7] der

[Am] Allez viens mon a-[Dm] mour on recommence-[C] ra
Il me reste mon [G] cœur et mes [Em] bras
La mai-[A] son mon a-[Dm] mour, on la rebâti-[B7] ra, toi et [E7] moi

Refrain: Allez viens mon a-[Dm] mour là-haut sur la col-[C] line
Regarde, la mai-[G] son est en [Em] ruine
Il [A] faut l’abandon-[Dm] ner, et tu te fais du [B7] mal à pleu-[E7] rer

Nous a-[Am] vons des a-[Dm] mis là-haut sur la col-[C] line
On en a dans les [G] villes voi-[Em] sines
On [A] est sûr de trou-[Dm] ver quelqu’un qui voudra [B7] bien, nous ai-[E7] der
—————–

If you wanna be master of Có những tàn phai guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!