Có lẽ nào in guitar acoustic version might be one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Có lẽ nào by ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Có lẽ nào guitar chords, you’ve visit to the best web.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Có lẽ nào song.

“Có lẽ nào” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Có lẽ nào by Guitar Chords

Có lẽ [Am] nào em lại yêu anh
Một anh chồng cả đời làm khổ [Dm] vợ
Mọi suy nghĩ toàn là sách [F] vở
Mặc vợ [Abdim] con tần tảo mưu [E7] sinh.

Có lẽ nào em lại yêu [F] anh
Một anh [Am] chàng vô tình bao năm [F] tháng
Khi em [Dm] buồn chẳng thấy mình có [Bb] lỗi
Lúc anh [E7] vui chỉ biết có riêng [Am] mình.

Có lẽ nào em lại yêu [Abdim] anh
Loại dây [Dm] đàn dễ dàng rung [Am] động
Chậm nhận thư [Bdim] em thấy đời hoang [Ebdim] vắng
Mơ bóng hình [E7] em nón lá nghiêng nghiêng

Đời [G] em ghềnh thác chông [Dm] chênh
Đời [Am] anh biển sóng lênh [E7] đênh
Tim vẫn [A] hát bài ca chân [Dm] thật
Anh trao [E7] cả cho em giữ cất
Có lẽ nào em không yêu [Am] anh
—————–

If you want to learn Có lẽ nào guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!