Có Lẽ Khóe Mi Đã Vô Tình played in guitar might be one of the good song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Có Lẽ Khóe Mi Đã Vô Tình by Lương Bằng Quang” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Có Lẽ Khóe Mi Đã Vô Tình guitar chords, you’ve come to the right page.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Có Lẽ Khóe Mi Đã Vô Tình music.

“Có Lẽ Khóe Mi Đã Vô Tình” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Có Lẽ Khóe Mi Đã Vô Tình by Lương Bằng Quang Guitar Chords

Capo ngăn 2
[C]Sao anh tin giây phút [G]này
Còn riêng [F]anh 1 không gian vắng [C]tênh [G]
[C]Làm sao anh tin nơi [F]cõi lòng u buồn
Lạc [Am]giữa cô đơn.
Phải chăng hơi sương đã lắng đọng
Làm long lanh giọt sương trên mắt anh
Có lẽ khóe mi đã vô tình
[F]Vô tình làm [G]rớt sương [Am]đêm.
ĐK:
[Am]Đành! [Dm]Lặng nhìn thời [G]
gian trôi cùng kỉ niệm dần [Am]xa
[Am]Đành! [Dm]Đợi chờ [E7]tình em từ giấc [Am]chiêm bao
[F]Tình yêu trong anh [G]lãng du
Ra đi tìm [E7]em suốt [Am]đêm
Tìm đâu sao chẳng [F]thấy hỡi em
[G]Sương [E7]đêm cứ rơi. [Am]
—————–

If you wanna learn Lương Bằng Quang Có Lẽ Khóe Mi Đã Vô Tình guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!