Có Gì Đó Trên Cánh Đồng in guitar acoustic version can be one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Có Gì Đó Trên Cánh Đồng by Thỏ” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Có Gì Đó Trên Cánh Đồng guitar chords, you just come to the right place.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Có Gì Đó Trên Cánh Đồng music.

“Có Gì Đó Trên Cánh Đồng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Có Gì Đó Trên Cánh Đồng by Thỏ Guitar Chords

[C]Có gì đó trên cánh [G]đồng
[Dm7]Một con sói lang thang đời rong [F]chơi
[C]Có gì đó trên cánh [G]đồng
Sói thấy [Dm7]rồi
Một con cừu đi lòng vòng.
[C] [G] [Dm7] [F]
 
[C]Trong những câu chuyện mẹ cừu [G]nói cho nghe
Gặp [Dm7]sói ố ô không nên lại [F]gần
[C]Sói bụng đói nhưng mà [G]thôi, dù trời tối
Sói không lại [Dm7]gần..
Sói không lại [F]gần..
 
[C]La là la..[G]
 
[Dm7]Đây không phải chuyện cổ [F]tích
 
[C]Cừu lạc đàn, lạc đàn đi qua [G]đây
Chợt gặp [Dm7]sói ngồi loay [F]
hoay dưới những gốc cây, gốc cây ố ồ
[C]Thế! Sói, cừu nhìn [G]nhau
Rồi lại [Dm7]quên ..mất luôn cả mai [F]sau.
 
[C]La là la[G]
 
[Dm7]Đây chắc là chuyện cổ [F]tích, chắc là vậy.
 
[C]Có gì đó trên cánh [G]đồng
Lời mẹ [Dm7]nói, con cừu bỏ lại [F]đây
[C]Có gì đó trên cánh [G]đồng
Một con [Dm7]sói đang tập tành ăn [F]chay.
—————–

If you wanna study Thỏ Có Gì Đó Trên Cánh Đồng guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!