Cô dâu played in guitar may be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Cô dâu by Nguyễn Hồng Thuận” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Cô dâu guitar chords, you have visit to the perfect place.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Cô dâu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Cô dâu by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords

1. Người [D] ơi, em [A] mơ về [Bm] anh đã bao [F#m] ngày
Một [G] người yêu [Em] em và thương [A] em
Chờ [D] anh, em [A] đã chờ lâu [D] lắm
Biết [G] không người em [F#m] chờ
Là [Em] người cho [A] em ngày bình [D] yên.

ĐK:
Ngày [D] mai, em là cô dâu [A] mới
Ngày [F#m] mai, em mặc chiếc áo [G] dài theo [D] chồng
Ngày mai, em cười thật hạnh [A] phúc
Ngày [Bm] mai, em được ở bên [G] người mà em [A] yêu
[D] Ôi! em thương anh, em yêu anh, yêu vô [A] bờ
[D] Ôi! em mong anh, em nhớ [G] anh đến từng [A] giây.

2. Hãy [D] mãi, cho [A] em một tình [Bm] yêu thật chân [F#m] thành
Thuỷ [G] chung em [Em] chỉ cần như [A] thế
Mỗi [D] đêm, vai [A] anh là chiếc [D] gối
Ấm [G] êm, dìu em [F#m] vào
Bình [Em] yên cho [A] giấc ngủ em [D] say.

3. Người [D] ơi, em [A] mơ về [Bm] anh đã bao [F#m] ngày
Một [G] người yêu [Em] em và thương [A] em
Từ [D] đây, hai [A] ta sẽ chung [D] bước
Đôi [G] tim hoà chung [F#m] nhịp
Cùng [Em] nhau,đi [A] qua ngàn mưa [D] giông
Bình [G] yên trong ngôi [A] nhà yêu [D] thương.
—————–

If you want to study Nguyễn Hồng Thuận Cô dâu guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!