Có bao giờ anh nhớ in guitar acoustic version can be one of your liked music. Not only hearing the music but you can play “Có bao giờ anh nhớ by Trịnh Hưng” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Có bao giờ anh nhớ guitar chords, you just come to the best page.

Yups, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Có bao giờ anh nhớ song.

“Có bao giờ anh nhớ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Có bao giờ anh nhớ by Trịnh Hưng Guitar Chords

Có bao giờ anh [C] nhớ [Am]
Quê hương mình ở [G] đâu
Con sông dài xanh [Dm] biếc [F]
Giai nhân màu mắt [G] sầu

Có bao giờ anh [Em] nhớ [Am]
Nhìn dông về bâng [Em] khuâng [Dm]
Cha già còn lận [F] đận [G]
Trong rừng sâu âm [C] thầm [F] [C]

Người [F] đi xa xa [C] mãi
Mây [Am] ơi bay về [G] đâu
Nghìn [Dm] trùng xa viễn [Am] xứ
Chia [G] sớt ta niềm [Am] đau

Lời [F] thề chưa quên [Em] lãng
Trái [C] tim đã khô [F] cằn
Người nằm trong đất [C] lạnh
Kỷ [G] niệm còn vươn [C] vươn

Có bao giờ anh [C] nhớ [Am]
Nhà [G] cũ những mùa [Am] xưa [C]
Có mẹ già chờ [F] đợi [G]
Thương khóc một chiều [Dm] mưa [G]

Có bao giờ anh [C] khóc
Một chiều thu khói [Am] sương [F]
Hoa chanh cài nhạt [C] tóc [G]
Tình xưa sao vẫn [C] buồn
—————–

If you want to study Trịnh Hưng Có bao giờ anh nhớ guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!