Cô ấy played in guitar might be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Cô ấy by Leo Nguyen” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Cô ấy guitar chords, you already visit to the perfect page.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“Cô ấy” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Cô ấy by Leo Nguyen Guitar Chords

Cô [C]ấy
Người con gái tuyệt vời [G/B]nhất
Người luôn biết cách sẻ [F]chia
Mọi buồn vui trong cuộc sống [G]này
Cô [C]ấy!
Người con gái luôn mạnh [G]mẽ?
Hay luôn cố giấu niềm [Am]đau
Nơi những[F] giọt lệ dài trong đêm[G] thâu?
 
[F]Khi yêu thương vội vàng trôi qua [G]mau
[Em]Những gì đẹp [Am]nhất
[F]Khi cô đơn để cuộc [G]sống cô ấy
Ngập [Em]chìm trong bóng [Am]đêm
Cô [F]ấy lặng thầm khép chặt trái [G]tim!
 
Hãy[C] nhớ
Luôn ở bên cô [G/B]ấy thật gần!
Hãy [F]luôn chở che
Từng niềm lo lắng và những [G]nỗi buồn!
Hãy [C]hứa
Với lòng mình sẽ [G/B]mãi luôn thủy chung
Sẽ [F]không bao giờ để cô ấy tổn[G] thương
Trong cuộc [C]đời!
—————–

If you wanna study Leo Nguyen Cô ấy guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!