Có ai về Quảng Nam in guitar acoustic version maybe one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Có ai về Quảng Nam by Phan Huỳnh Điểu” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Có ai về Quảng Nam guitar chords, you already visit to the perfect site.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Có ai về Quảng Nam song.

“Có ai về Quảng Nam” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Có ai về Quảng Nam by Phan Huỳnh Điểu Guitar Chords

Có ai về Quảng [Dm] Nam cho tôi nhắn đôi [C] câu
Rằng câu [G] thương rồi lại câu [C] nhớ
Mà tội cho [Dm] ai chín đợi mười [Am] chờ.

Tôi nhớ ngày [Em] xưa sống nghĩa [Am] tình đầm [C] ấm
Khoai sắn ta cùng [D] nhau đi kháng chiến chín [G] năm
Nơi chiến trường [F] xa còn vọng nghe câu [Em] hò
Điệu hò quê [Am] hương khoan bớ hò [C] khoan. [F] [G] [Am]

Người ra [G] đi ở bốn phương [Am] trời
Dù rằng cách [C] xa vẫn vọng về quê [C] nhà [Am]
Lòng tin yêu lạc [Dm] quan ngày quê hương bừng [C] sáng
Mừng tương lai huy [Em] hoàng
Bao con [G] tim dạt dào nỗi [C] nhớ
[Am] Nhớ nhung về Quảng Nam
Quảng [G] Nam ôi quê [Em] hương nặng tình lưu [Am] luyến.

Vắt qua đường Trường [Dm] Sơn ai lên đến Tây [C] Giang
Người Cơ [G] Tu rộn ràng câu [C] hát
Rồi ngược về [Dm] thăm phố chợ Điện [Am] Bàn.

Ai nhớ Hội [Em] An những nếp [Am] nhà cổ [C] kính
Trưa nắng ai lội [D] qua từng doi cát Thăng [G] Bình
Ai đến Trà [Am] My người nào đi Tam [C] Kỳ
Chẳng ngại đường [Am] xa sông núi ta vượt [C] qua. [F] [G] [Am]

Nào Duy [G] Xuyên, Tiên Phước, Thu [Am] Bồn
Đại Lộc, Quế [C] Sơn thấm đượm tình quê [C] nhà [Am]
Dù đi đâu về [Dm] đâu ,dù lâu không gặp [C] nhau
Tình ta không phai [Em] màu
Đêm thâu [G] đêm trằn trọc nằm [C] mơ.

[Am] Có ai về Quảng Nam
Dừng [G] chân cho tôi [Em] xin gửi niềm thương [Am] nhớ
Nhớ thương [F] lắm ôi [G] mẹ Quảng [Am] Nam.
—————–

If you want to learn Phan Huỳnh Điểu Có ai về Quảng Nam guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!