Chuyện Tình Con Răng Vàng in guitar acoustic version can be one of the best music you loved. Not only hearing the music but you can play “Chuyện Tình Con Răng Vàng by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Chuyện Tình Con Răng Vàng guitar chords, you have come to the perfect website.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Chuyện Tình Con Răng Vàng” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Chuyện Tình Con Răng Vàng by Guitar Chords

Có ai biết [G]đâu mà vội vàng
Có ai đánh [A]đâu mà đầu hàng
Mà chẳng khai [G]ra hết, chuyện
tình anh [A]bê bết với con răng vàng đầu làng.
Nói ra hết đi đừng giả vờ
Cứ đôi chối [D]cho là tình cờ [Em]
Tình cờ sao [A]anh nhớ, rồi hằng
đêm anh mớ [C], mớ tên con răng vàng
trong mơ [D].
[A]Tại anh tính hay quơ quàng [D]
Làm ơn nghĩ coi [G], con này xấu cái chỗ [A]nào
Tính thêm tức cho mình thật tình
Của nó cũng giống y hệt của mình
Mà tại sao anh mê nó
Chẳng lại đi theo nó, đã bao nhiêu lần hẹn hò.
Nếu không muốn em giập vào tường
Nếu không muốn đêm ngủ ngoài đường
Phải thề không bay bướm
Và đường nên ngang bướng, cứ ngoan đi rồi em thương.
—————–

If you want to learn Chuyện Tình Con Răng Vàng guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!