Chuyện Ruồi in guitar acoustic version might be one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Chuyện Ruồi by KLAF” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Chuyện Ruồi guitar chords, you have visit to the right web.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Chuyện Ruồi” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Chuyện Ruồi by KLAF Guitar Chords

1.[G]Nếu yêu thương chỉ [Bm]thế, xin
em đừng bảo [Am7]đợi, đến ngày đẹp [D]trời
Tình [G]yêu ta mong manh tựa [Bm]nắng
kia, sao em nói [Am7]đợi, đợi đến bao [D]giờ
[G]Ngày đẹp [Bm]trời ấy có được [Am7]đâu, khi em chẳng quay [D]về
[G]Và ngày đẹp [Bm]trời ấy biết
tìm [Am7]đâu, khi em không [Cm]đến [D]
 
Vì em là bèo [G]dạt
Vì em là mây [C]trôi
Em theo [Am]gió phiêu bạt
Còn anh ở đây [D]thôi.
Vì em là bèo [G]dạt
Em đi với mây [C]trời
Em theo cơn [Am7]gió mãi mãi rong [D]chơi
Còn anh đứng đây [G]đợi!
 
2. [G]Với em yêu thương là [Bm]thế, vô
tư thế [Am7]thôi, theo gió rong [D]chơi
Và [G]có ai trên đời [Bm]giữ chân
gió bao [Am7]giờ, Hay [C]để.. [D]Em là [G]em
Ngày đẹp [Bm]trời ấy sẽ về [Am7]
thôi, về bên [C]anh và [D]về bên [G]em
Và ngày đẹp [Bm]trời ấy sẽ tìm [Am7]ta, nên em [Cm]xin anh [D]
 
Nhưng em là bèo [G]dạt
Nhưng em là mây [C]trôi
Em theo [Am7]gió phiêu bạt
Còn anh ở đây [D]thôi.
Nhưng em là bèo [G]dạt
Em đi với mây [C]trời
Em theo cơn [Am7]gió mãi mãi rong [D]chơi
Còn anh đứng đây [G]đợi!
—————–

If you want to be master of KLAF Chuyện Ruồi guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!