Chuyện người con gái played in guitar might be one of your loved music. Not only enjoying the song but you can play “Chuyện người con gái by Thái Hùng” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Chuyện người con gái guitar chords, you just come to the right website.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Chuyện người con gái music.

“Chuyện người con gái” guitar chords has Slow Ballad rhythm and included in “” album.

Chuyện người con gái by Thái Hùng Guitar Chords

1. [Em] Khi biết yêu thương người, cuộc đời [Bm] em ngỡ quên môi [Em] cười
Nhủ lòng sẽ cố [Am] quên mà tình [D] yêu vẫn mãi gọi [G] tên
[Em] Đêm về trong hoang [Bm] vắng nước mắt rơi đã biết [Em] bao lần

2. [Em] Yêu dấu đã xa rồi thôi còn [Bm] chi ước mơ trong [Em] đời
Mưa còn rơi mãi [Am] rơi, lạnh lùng [D] em biết chăng người [G] ơi
[Em] Mưa còn rơi rơi [Bm] mãi bên hiên [D] đời mình em [Em] lẻ loi [Bm][Em]

ĐK: [C] Ôm nỗi đau hoài mong tình đã [D] chết chết theo [Em] mùa đông
[G] Con phố buồn từng [D] đêm kỷ niệm [Bm] khóc nhớ anh nhiều [Em] thêm
[C] Anh đã quên tình em, niềm yêu [D] ái cũng phai [Em] tàn mau
[Bm] Mưa vẫn rơi người [D] ơi bên hiên [Bm] đời nghe những [Em] đầy vơi
[Bm] Mưa vẫn rơi người [D] ơi bên hiên [Bm] đời nghe những [Em] đầy vơi
—————–

If you want to study Thái Hùng Chuyện người con gái guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!