Chuyện Cũ in guitar acoustic version might be one of the good song you liked. Not only hearing the song but you can play “Chuyện Cũ by An Yên” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Chuyện Cũ guitar chords, you already visit to the perfect website.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Chuyện Cũ” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Chuyện Cũ by An Yên Guitar Chords

[Am]Gió có bay ngang [G]trời [F]nhắn giúp em đôi [C]lời
Em [Dm]vẫn nhớ, em [Am]vẫn mơ chuyện chúng [Bm7b5]ta chưa từng tan [E7]vỡ
[Am]Cứ trách em dại [G]khờ [F]có ích chi mong [C]chờ
Em [Dm]chẳng nỡ chẳng thể [Am]làm ngơ
Dù chuyện chúng [E7]ta chỉ là chuyện đã [Am]xa
 
Ngàn lời [Am]yêu đã trao [G]nhau người ở [F]đâu khi tim em bật [C]máu?
Anh [Dm]chẳng là phép nhiệm [Am]màu để [Bm7b5]tim em ngừng [E7]đau
Và rồi [Am]khi, em tỉnh [G]giấc là khi [F]cơn mơ tan [C]mất
Anh [Dm]chỉ là vết [Am]thương dài để [E7]cho em ưu [Am]hoài
 
[Am]Gió có bay ngang [G]trời [F]nhắn giúp em đôi [C]lời
Em [Dm]vẫn nhớ, em [Am]vẫn mơ về chúng [Bm7b5]ta và ngôi [E7]nhà xanh quá
[Am]Có chú chim trên [G]cành [F]có ấm êm nơi [C]góc bếp
Anh [Dm]đọc báo, em [Am]vẽ tranh
Trong vườn rất [E7]xanh nột khoảng trời [Am]mong manh
 
[Am]Cứ trách em [G]dại khờ [F]có ích chi [C]mong chờ
Em [Dm]chẳng nỡ chẳng thể [Am]làm ngơ
Dù chuyện chúng [E7]ta chỉ là chuyện đã [Am]xa
 
Ngàn lời [Am]yêu đã trao [G]nhau người ở [F]đâu khi tim em bật [C]máu?
Anh [Dm]chẳng là phép nhiệm [Am]màu để [Bm7b5]tim em ngừng [E7]đau
Và rồi [Am]khi, em tỉnh [G]giấc là khi [F]cơn mơ tan [C]mất
Anh [Dm]chỉ là vết [Am]thương dài để [E7]cho em ưu [Am]hoài
 
Giờ em [Am]biết tình chúng [Em]ta là khúc [F]ca
Anh chỉ [Dm]hát một lần [G]thôi rồi [C]quên mất
Chỉ còn [Dm]em ôm nhớ [G]thương. Chỉ còn [C]em ôm vấn [F]vương
Chỉ còn [Dm]em giữ đau [Bm7b5]thương, còn [E7]nhớ
 
LÊN 1/2 TONE
Ngàn lời [A#m]yêu đã trao [G#]nhau người ở [F#]đâu khi tim em bật [C#]máu?
Anh [D#m]chẳng là phép nhiệm [A#m]màu để [Cm7b5]tim em ngừng [F7]đau
Và rồi [A#m]khi, em tỉnh [G#]giấc là khi [F#]cơn mơ tan [C#]mất
Anh [D#m]chỉ là vết [A#m]thương dài để [F7]cho em ưu [A#m]hoài
—————–

If you wanna be master of An Yên Chuyện Cũ guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!