Chuyện played in ukulele can be one of the best music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Chuyện by Hoàng Anh Minh” using ukulele too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you must know its ukulele chords.

Whether you are searching for Chuyện ukulele chords, you already visit to the best web.

Yeah,Ya, ukulele is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple ukulele will feel to play that music.

“Chuyện” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Chuyện by Hoàng Anh Minh ukulele Chords

Chiều buông [C] nắng hoàng [Em] hôn khuất xa [C] chân trời
Chiều ngoại [F] ô, gió [Em] khẽ đùa tóc [Dm] em [G]
Kìa [Em] xa xa luỹ tre dang [Am] tay đón chào
Cong [Dm] cong con đường uốn [G] quanh.

Chiều dạo [C] phố, chỉ [Em] mang chút hương [C] thanh bình
Chiều ngoại [F] ô, gió theo từng bước [G] chân
Kề [Em] vai anh bước đi, em [Am] khẽ hát thầm
Thương [Dm] anh yêu [G] anh em ước [C] mơ.

Ước mơ cho cuộc [C] sống luôn được sánh [G] đôi
Ước mơ cho thời [A] gian yên lặng khẽ [Dm] trôi
Ước mơ nhỏ [F] bé trong đời
Ước mơ được [C] mãi bên người
Dâng [Dm] đời hàng ngàn tiếng [G] ca.

Ước mơ như hạt [C] mưa đâm chồi lá [G] non
Ước mơ cho tình [A] yêu lên hạt sắc [Dm] xuân
Ước mơ là [F] lá trên cành
Ước mơ được [C] gần bên anh
Ngước [G] mắt thấy bao giấc [C] mơ.
—————–

If you want to study Hoàng Anh Minh Chuyện ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a many of musics, and each of them is easy to master.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Want to play another ukulele chords? Easy .. just use search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!