Chúng con bên giấc ngủ của Người in guitar acoustic version can be one of your liked music. Not only hearing the song but you can play “Chúng con bên giấc ngủ của Người by Nguyễn Đăng Nước” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Chúng con bên giấc ngủ của Người guitar chords, you just come to the right web.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Chúng con bên giấc ngủ của Người” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Chúng con bên giấc ngủ của Người by Nguyễn Đăng Nước Guitar Chords

1. Vinh [C] quang con đứng bên [Dm] Người
Canh cho Bác ngủ ngon [G] giấc
Trên [C] môi như Bác vẫn [Dm] cười
Bác [G] vui vì khắp non sông
Cháu con trở về sum [C] vầy

2. Nghiêm [C] trang trong nắng Ba [Dm] Đình
Hoa thơm ngát trời Thủ [G] Đô
Chúng [C] con nguyện hứa với [Dm] Người:
Sắc [G] son vì Tổ Quốc hy sinh
Bảo vệ nước non ngàn đời sáng [C] ngời

ĐK: [C] Ơ sáng tháng [G] 5 trời trong xanh [Dm] quá
Bốn [Em] phương về tụ Ba [Am] Đình
Hãy [Dm] nhè nhẹ bàn [F] chân
Bác chưa [Dm] trọn giấc [G] mơ

[C] Ơ…những bước [G] chân bồi hồi sao xuyến
Cháu [Em] con trở về bên [Am] Người
Hãy [Dm] đừng để lệ [F] rơi Bác đang ngủ kia mà
Người vừa [G] mới đặt [C] mình
.
[C] Ơ…nay chúng [G] con cùng canh giấc Bác
Tiếng [Em] ca đọng niềm nhớ [Am] thương.
Cháu [Dm] con đời đời bên Bác
Bác [G] ơi Bác ngủ ngon [C] lành
—————–

If you wanna be master of Nguyễn Đăng Nước Chúng con bên giấc ngủ của Người guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!