Chúc tết ngày xuân played in guitar can be one of the best song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Chúc tết ngày xuân by Tiến Luân” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Chúc tết ngày xuân guitar chords, you already visit to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Chúc tết ngày xuân” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Chúc tết ngày xuân by Tiến Luân Guitar Chords

1. Tết, Tết, [Am] Tết, ngày Tết đến mùa xuân rộn ràng
Tết, Tết, [G] Tết, ngày Tết đến một năm mới [C] sang
Hoa mai [F] khoe nụ xuân nở [G] vàng
Em khoe may áo mới màu [C] xanh
Ông đồ [F] già mực tàu giấy [G] đỏ
Tiếng chuông [Em] chùa vang vẳng ngân nga

2. Tết, Tết, [Am] Tết, mình chúc Tết bà con họ hàng
Tết, Tết, [G] Tết, mình chúc Tết cùng nhau sống [C] lâu.
Trên quê [F] hương đẹp xinh ngàn [G] đời
Bánh chưng xanh với mứt rượu [C] ngon
Bao lì [F] xì nụ cười bé [G] nhỏ
Khắp quê [Em] nhà vui đón [Am] xuân sang

ĐK: Ngày [C] xuân chúc Tết ông [F] bà
Kế là cha [Dm] mẹ, [G] sau là anh [C] em
Ngày [Dm] xuân đi lễ chùa [F] chiền
Cầu xin lộc [G] mới [Em] muộn phiền tránh [Am] xa

3. Tết, Tết, [Am] Tết, ngày Tết đến mùa xuân bộn bề
Tết, Tết, [G] Tết, ngày Tết chúc một năm ấm [C] no
Xuân cho [F] ta tình yêu thật [G] nhiều
Xuân cho ta hạnh phúc đậm [C] sâu
Xuân lại [F] về trên từng xóm [G] nhỏ
Bắt tay [Em] mừng chúc Tết ngày [Am] xuân
—————–

If you want to be master of Tiến Luân Chúc tết ngày xuân guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!