Chúa đến vì yêu played in guitar maybe one of the best music you loved. Not only hearing the music but you can play “Chúa đến vì yêu by Mười Đào” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Chúa đến vì yêu guitar chords, you already visit to the right site.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Chúa đến vì yêu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Chúa đến vì yêu by Mười Đào Guitar Chords

Đồi Gô [Dm] ta năm nào in dấu [C] chân Jesu
Mang thập [Bb] giá siêu [C] vẹo ngài bước [Dm] đi
Và quân [Dm] lính theo Ngài lấy [C] dây quất Ngài
Từng vết [Bb] thương đâm thấu xuyên vào [Dm] tim

Mọi ánh [Gm] mắt đang trông thấy Cha
Cùng bước Ngài [Dm] đi ôi xót xa
Giê [C] su Chúa tôi mang hình
Mọi tội [Gm] lỗi giesu gánh thay
Vì yêu [Dm] thương nên Chúa đến đây
Vì [C] ai giesu mang [Bb] hình chịu thập [A] giá

Tại vì sao Ngài [Bb] làm như thế tạ vì [C] sao
Bàn tay dấu [Am] đinh roi in trên thân [Dm] Ngài
Trên [Bb] đầu Ngài đội mão [C] gai thân Ngài tan [F] vỡ
Hai tay Je-[Bb] su Ngài đã dang [C] ra
Vì tôi với [Am] anh Chúa đã mang [Dm] hình
Ôm nhân [Bb] loại bằng tình yêu [C] thương
Je-[Am] su đã chút linh [Dm] hồn

Ôm nhân [Bb] loại bằng tình yêu [C] thương
Je-[Am] su đắc thắng muôn [Dm] đời.

[Ebm] Ngài đã [B] đắc thắng [Db] đắc thắng [Bbm] đắc thắng từ [F#] trên
Ngài đã [B] đắc thắng [Db] đắc thắng mãi [Ebm] mãi

Tại vì sao Ngài [B] làm như thế tạ vì [C#] sao
Bàn tay dấu [Bbm] đinh roi in trên thân [Ebm] Ngài
Trên [B] đầu Ngài đội mão [C#] gai thân Ngài tan [F#] vỡ
Hai tay Je-[B] su Ngài đã dang [C#] ra
Vì tôi với [Bbm] anh Chúa đã mang [Ebm] hình
Ôm nhân [B] loại bằng tình yêu [C#] thương
Je-[Bbm] su đắc thắng muôn [Ebm] đời

Ôm nhân [B] loại bằng tình yêu [C#] thương
Je-[Bbm] su đắc thắng muôn [Ebm] đời
—————–

If you wanna study Mười Đào Chúa đến vì yêu guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!