Chúa Cất Tiếng Gọi Con in guitar acoustic version might be one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Chúa Cất Tiếng Gọi Con by Việt Khôi” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Chúa Cất Tiếng Gọi Con guitar chords, you just come to the perfect site.

Yups, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Chúa Cất Tiếng Gọi Con” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

Chúa Cất Tiếng Gọi Con by Việt Khôi Guitar Chords

1.
Đời con [Am]Chúa ơi [F]sao quá mọn hèn[C]
[C]mà Chúa đã gọi con bước lên [E].
Sai [Dm]con đi tới cuộc đời [Am], trở nên [G]như men giữa lòng người [C].
Sai [Dm]con đi làm muối đất [E], làm muối đất [F]ướp cho [G]mặn đời [Am]
 
ĐK: CHúa cất tiếng gọi con [C], đi làm [F]chứng nhân [G]nước Trời [E].
Phút [Am]thánh hiến từ đây [G], suốt đời [C]không bao giờ [E7]đổi thay [Am]
 
2.
Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm màu đời con có gì dâng CHúa đâu.
Đây bao mơ ước dạt dào, niềm tin như con suối ngọt ngào.
Đây bao tâm tình yêu dấu nguyện dâng Chúa mãi như lần đầu
 
3.
Từ đây trái tim chan chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi.
Yêu con nên Chúa gọi mời, để nên chiên hi tế của người.
Đây thân con đầy yếu đuối nhờ ơn Thánh Chúa luôn cải hồn
—————–

If you wanna learn Việt Khôi Chúa Cất Tiếng Gọi Con guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!