Chủ nhật buồn in guitar acoustic version may be one of your favourite music. Not only hearing the music but you can play “Chủ nhật buồn by ” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Chủ nhật buồn guitar chords, you just visit to the right web.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Chủ nhật buồn” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Chủ nhật buồn by Guitar Chords

Chủ nhật [Em] buồn đi lê thê cầm một vòng hoa đê mê
Bước chân [C] về với gian nhà với trái tim còn nặng [Em] nề
Xót xa [Am] gì? oán thương gì? đã biết nuôi hương chia [B7] ly
Trót say [Em] mê đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng [B7] thề
Ngồi một [Em] mình nghe hơi mưa mặc lệ tràn câu thiên thu
Gió hiên [C] ngoài nhắc một loài dế giun hoài ru thương [B7] ru
Ru hỡi ru… [Em] hời

Chủ nhật [Em] nào tôi im hơi vì đợi chờ không nguôi ngoai
Bước chân [C] người nhớ thương tôi đến với tôi thì muộn [Em] rồi
Trước quan [Am] tài khói hương mờ bốc lên như vạn ngàn [B7] lời
Dẫu qua [Em] đời mắt tôi cười vẫn đăm đăm nhìn về [B7] người

Hồn lìa [Em] rồi nhưng em ơi tình còn nồng đôi con ngươi
Nhắc cho [C] ai biết cuối đời có một người yêu không [B7] thôi
Ơii hỡi ơi… [Em] người
—————–

If you wanna be master of Chủ nhật buồn guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!