Chờ thêm một đời in guitar acoustic version can be one of your liked song. Not only enjoying the song but you can play “Chờ thêm một đời by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Chờ thêm một đời guitar chords, you just visit to the perfect web.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Chờ thêm một đời” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Chờ thêm một đời by Guitar Chords

Ta đã [Am] gặp, ta đã [Dm] hẹn
Mai sau [G] lỡ như quên lối [C] về
Vẫn chốn [Am] này, gặp nhau dù chỉ [Dm] phút giây thôi,
Ngày say [F] đắm, [G] đêm ngủ [Am] mê.

ĐK:
Tạm biệt nhau lời [F] sau cuối nơi [G] này
Trời cho duyên mình [Em] khi ấy vẫn đong [Am] đầy
Thế nhưng bây [F] giờ quá nhiều đổi [G] thay
Lời hứa theo làn [C] gió bay.

Vẫn mong manh tình [F] chóng vánh quá [G] nhanh
Về đi anh, về [Em] nơi ta đã có [Am] nhau
Để lỡ mai sau còn [F] yêu,
Xin anh [G] hãy chờ thêm một [Am] đời.

Có khi ngồi nghĩ [F] về phút giây gần [G] nhau
Chúng ta còn quá [Em] trẻ để biết yêu là [Am] sao
Dẫu biết bao lỗi [F] lầm, hạnh phúc không là [G] bao,
Em sẽ chẳng tiếc [C] nuối.
—————–

If you want to be master of Chờ thêm một đời guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!