Chờ hiểu nỗi đau Demo played in guitar maybe one of the good music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Chờ hiểu nỗi đau Demo by Thịnh Suy” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Chờ hiểu nỗi đau Demo guitar chords, you have come to the best website.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Chờ hiểu nỗi đau Demo song.

“Chờ hiểu nỗi đau Demo” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Chờ hiểu nỗi đau Demo by Thịnh Suy Guitar Chords

Mình cuốn vào nhau [Em].
Đau. Rồi tan thật lâu
Mình chia làm đôi [Bm7].
Riêng. Bóng tối ta ngồi
Để cho đời trôi [C]
Để cho mình rơi [D]
Mình yêu giọt mưa [Em]
Cho
Ta khóc lần nữa
Chạy chốn niềm đau [Bm7]
Quên đi hết ly sầu
Nhận ra đời trôi [C]
Nhận ra mình rơi [D]
Đến khi khói [Em]trời đã
thiêu đốt [C]hết tim [D]gan con [Em]người
Mới hay chính [Em]mình lâu nay
đang [C]giết con tim chơi [D]vơi
 
Chờ mãi đêm [G]
Không tàn [Em]
Ơ thờ mãi [C]trong không [D]gian
Chờ tháng [G]năm vô [Em]hình
Chờ tìm thấy [C]nhau
Và cho dù chết [G]trong sông [Em]cồn
Hay chết sau đắm [C]trong môi [D]hôn
Ta vẫn nhìn tháng [G]năm
Vô [Em]hình
Chờ tìm thấy [C]nhau [Cm]
Chờ hiểu nổi [Em]đau [C] [Em]
—————–

If you want to be master of Thịnh Suy Chờ hiểu nỗi đau Demo guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!