Cho em hỏi in ukulele acoustic version maybe one of your favourite music. Not only hearing the song but you can play “Cho em hỏi by Diệu Hương” using ukulele too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its ukulele chords.

When you are searching for Cho em hỏi ukulele chords, you just come to the perfect web.

Yups, ukulele is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple ukulele will feel to play the song.

“Cho em hỏi” ukulele chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Cho em hỏi by Diệu Hương ukulele Chords

1. Cho em [F] hỏi mùa [E7] xuân có về nơi [Am] đây
Cho em hỏi mùa [A7] hạ nắng có trên [Dm] cây
Thu mang đi những [G] cành lá tươi ban [C] ngày
Đêm đông [G] buồn một [E7] người ngơ ngác cô [Am] đơn.

2. Anh xa [F] rồi mùa [E7] xuân héo tàn trên [Am] môi
Cây chớ buồn lặng [A7] nhìn tình yêu cuối [Dm] đường
Thu không [F] còn trên lối [G] mòn chỉ [E7] còn lại niềm héo [Am] hon.

ĐK:
Anh [Am] đi như thuyền xa bến [Dm] bờ
Anh [E7] đi xoá nhoà bao [Am] ước mơ
Mưa [A7] rơi rơi ướt bờ [Dm] vai
Mưa [G] tuôn hồn em tê [E7] tái.

3. Cho em [F] hỏi ngày [E7] mai có buồn hơn [Am] nay
Trong thinh lặng còn [A7] ai nghe đau đớn [Dm] đây
Cho em [F] hỏi cho em [G] hỏi cuộc tình [E7] nào sẽ không [Am] vơi.
—————–

If you want to learn Diệu Hương Cho em hỏi ukulele chords, the most important basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Want to play another ukulele chords? Easy .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!