Chờ đợi nửa vầng trăng in guitar acoustic version may be one of the good music you loved. Not only hearing the music but you can play “Chờ đợi nửa vầng trăng by Vinh Sử” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Chờ đợi nửa vầng trăng guitar chords, you have visit to the best site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Chờ đợi nửa vầng trăng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Chờ đợi nửa vầng trăng by Vinh Sử Guitar Chords

1. Từ độ chia [Am] phôi, mồ côi gương vỡ [D] soi đời
Vầng trăng xẻ [Dm] đôi, mỗi [Em] người một nẻo [Am] chân trời
Nửa vầng trăng [G] anh, long đong ba chìm bảy [C] nổi
Nửa vầng [D] trăng em, lênh đênh bèo dạt mây [E7] trôi

2. Rượu nồng hơi [Am] men, từng đêm chuốc lã [D] môi mềm
Vầng trăng ngã [Dm] nghiêng biết [Em] tìm đâu những [Am] êm đềm
Nửa vầng trăng [G] anh lang thang cung đàn lỡ [C] nhịp
Nửa vầng [D] trăng em, gian nan bạc [Em] phận hồng [Am] nhan

ĐK: [Am] Em còn nửa [Dm] vầng trăng [Am] đem bán cho [C] đời
Nửa vầng [Dm] trăng, anh quá [Em] chơi vơi
[Am] Sao chuộc nửa [Dm] vầng trăng [Am] treo cuối đêm [C] rằm
Với tình [Em] trăng soi sáng nghìn [Am] năm

3. Kỷ niệm chia [Am] tay còn đây nửa mảnh [D] trăng gầy
Thẩn thờ hàng [Dm] cây, lối [Em] này một thuở [Am] phơi đầy
Nửa vầng trăng [G] anh đêm đêm giây chờ phút [C] đợi
Nửa vầng [D] trăng em mau quay [Em] về đẹp tình [Am] xưa
—————–

If you want to study Vinh Sử Chờ đợi nửa vầng trăng guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!