Cho con khát khao played in guitar might be one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Cho con khát khao by ” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Cho con khát khao guitar chords, you’ve come to the right page.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Cho con khát khao” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Cho con khát khao by Guitar Chords

1. [Dm] Chúa chính nguồn tình [D7] yêu là dòng [G] suối mát trong dịu [Dm] êm
[Bb] Chúa biến đổi đời [Gm] con được trở [C7] nên nhân chứng tin [F] mừng
[Dm] Tưới mát cuộc đời [Bb] con bằng hồng [C] phúc bát ngát cao [F] vời
Bằng niềm [D7] tin thắp sáng giữa [G] đời, bằng mạch [A7] suối thánh ân diệu [Dm] vời

Đk: [Dm] xin cho con biết khát [Bb] khao chúa chính [C7] nguồn hạnh phúc đời [F] con.
[A7] Din cho con biết yêu [Dm] Ngài náu nương [C] Ngài giữa trốn trần [A7] gian
[Dm] Xin cho con biết kháo [Bb] khao Chúa chính [C7] nguồn mạch suối hồng [F] ân
[A7] Xin cho con biết yêu [Dm] Ngài sống trong [A7] Ngài và chết trong [Dm] Ngài

2. [Dm] những khát vọng trần [D7] gian là hạnh [G] phúc chóng qua mà [Dm] thôi
[Bb] Hãy giữa lòng thảnh [G] thơi và truyền [C7] rao chân lý Nước [F] Trời
[Dm] Chúa chính nguồn sự [Bb] sống là mạch [C] suối con vẫn mong [F] chờ
Được tình [D7] Chúa chẳng khát bao [G] giờ, Ngài là [A7] Đức Chúa con tôn [Dm] thờ

3. [Dm] thế giới còn khổ [D7] đau nhiều người [G] vẫn sống trong lầm [Dm] than.
[Bb] Bao tâm hồn ngủ [G] mê tìm lợi [C7] danh nơi chốn gian [F] trần
[Dm] Chúa vẫn mời gọi [Bb] con hãy trở [C] nên men muối giữa [F] đời
Mở lòng ra [D7] chia sẻ với [G] người, để tình [A7] Chúa chiếu soi rạng [Dm] ngời
—————–

If you wanna study Cho con khát khao guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!