Chờ Cho Trời Sáng in guitar acoustic version can be one of the good song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Chờ Cho Trời Sáng by ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Chờ Cho Trời Sáng guitar chords, you just come to the perfect web site.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Chờ Cho Trời Sáng music.

“Chờ Cho Trời Sáng” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Chờ Cho Trời Sáng by Guitar Chords

[C]Đếm anh đếm phút giây rời [Em]xa
Cùng thời [Am]gian mình luôn lặng lẽ đợi [F]nhau, oh oh [Fm]oh
[C]Biết anh biết sẽ không còn [Em]nữa
Come back to [Am]me! Come back to me this is cra[F]zy [Fm]
 
Hôm nay phôi [C]pha, anh không quên ngày [Em]tháng
Phút đôi mắt [Am]nào, khóe mi chua cay, tìm về [F]chốn đây [Fm]
Hôm nay chia [C]xa, xin em thôi đừng [Em]khóc
Cứ xem như [Am]là hết thương nhau rồi
Cà chẳng cần[F] nói những lời đau [Fm]lòng
 
Chờ cho trời [C]sáng là câu chuyên đôi mình đã thành quá [Em]khứ rồi
Xin hãy cho anh được cất lại một [Am]chút xinh đẹp
Để những điều chân thành luôn còn trong [F]kí ức này
Cùng nụ cười của [C]em đừng bao giờ cho rằng anh đã hết [Em]yêu người
Kể cả dù người đôi lần đã nói [Am]dối nói dối
Nói [F]dối rằng người [Fm]đang vẫn còn yêu anh thế [C]thôi
—————–

If you wanna be master of Chờ Cho Trời Sáng guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!