Chiều tím Can Vê played in ukulele can be one of the good music you loved. Not only hearing the song but you can play “Chiều tím Can Vê by Phan Hùng” using ukulele too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its ukulele chords.

Whether you are searching for Chiều tím Can Vê ukulele chords, you have visit to the best website.

Yeah,Ya, ukulele is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple ukulele will feel to play that music.

“Chiều tím Can Vê” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Chiều tím Can Vê by Phan Hùng ukulele Chords

1. Can [Am] Vê chiều tím ngắt
Con biết [F] Chúa giang tay thập [Dm] tự
Ngài cứ [F] thế chết cho nhân [Am] loại
Yêu con [G] người tội lỗi đau [E7] thương.

Bao [Am] la tình Thiên Chúa
Quá yêu người trần [F] thế
Ngài đã [C] chết tan thay đau thương
Để kéo [E7] con lên đến cung [Am] đàng.

ĐK:
Chiều tím Can [Am] Vê ôi buổi [G] chiều xót xa tiêu [F] điều
Thương con [Dm] nhiều Ngài đã giang [E7] tay
Ôm [F] trọn tình con với [E7] Chúa

Thập giá vươn [Am] cao ôi thập [G] tự
Hồng ân cứu [Am] rỗi ngài dìu [F] con lên đỉnh yêu [E7] thương
Ngài đưa [Dm] con đến [E7] cõi thiên [Am] đường.

2. Can [Am] Vê chiều hôm ấy
Gio An [F] đứng dưới chân thập [Dm] tự
Cùng thánh [F] mẫu vỗ cho nhân [Am] loại
Đây con [G] mẹ , mẹ hãy yêu [E7] thương.

Trao [Am] dâng mẹ Thiên Chúa
Đến con người trần [F] thế
Ngài tín [C] thác trao dâng yêu thương
Để chúng [E7] ta vui sống bên [Am] mẹ.

ĐK:
Chiều tím Can [Am] Vê ôi buổi [G] chiều xót xa tiêu [F] điều
Thương con [Dm] nhiều Ngài đã giang [E7] tay
Ôm [F] trọn tình con với [E7] Chúa

Thập giá vươn [Am] cao ôi thập [G] tự
Hồng ân cứu [Am] rỗi ngài dìu [F] con lên đỉnh yêu [E7] thương
Ngài đưa [Dm] con đến [E7] cõi thiên [Am] đường.
—————–

If you wanna study Phan Hùng Chiều tím Can Vê ukulele chords, the most important basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of musics, and each of them is easy to master.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this site.
Wanna play another ukulele chords? Simple .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!