Chiều qua phà Hậu Giang in guitar acoustic version maybe one of your liked song. Not only hearing the song but you can play “Chiều qua phà Hậu Giang by Trịnh Lâm Ngân” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Chiều qua phà Hậu Giang guitar chords, you already visit to the right place.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Chiều qua phà Hậu Giang” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Chiều qua phà Hậu Giang by Trịnh Lâm Ngân Guitar Chords

Chiều qua phà Hậu [Em] Giang tiếng ai hát dạo buồn [A] thay
Tiếng ca sầu mênh [Em] mang như [A] khơi niềm đau năm tháng [Em] xưa
[D] Chân nạng gỗ thấp [Bm] cao kéo lề [D] đời theo dòng nhạc [Em] đưa
Mảnh chiến y phai [A] màu khúc ca [C] nào gợi [Bm] sầu khôn [Em] nguôi

Chiều qua phà Hậu [Em] Giang tiếng ai nhắc kỷ niệm [A] xưa
Tiếng ca gợi trong [Em] tim bao [A] nhiêu niềm đau chưa lãng [Em] quên
[D] Nhưng người qua vẫn [Bm] qua bước vô [D] tình không hề dừng [Em] chân
Ôi xót xa trong [A] lòng tiếng ca [C] buồn chìm [Bm] vào trong [Em] mưa

Hò hò [A] ơi trời mưa cứ [Em] rơi
Ướt cả người [A] ca lẫn cây [Em] đàn
Tất tả ngược [A] xuôi khách thưa dần
Mà còn ngồi nghêu [Em] ngao

Hò [A] ơi nào ai biết [Em] chăng
Những kẻ ngày [A] xưa đã âm [Em] thầm
Hiến dâng cả đời [A] trai giữa sa trường
Giờ còn lại chi [Em] đây.
—————–

If you want to be master of Trịnh Lâm Ngân Chiều qua phà Hậu Giang guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!