Chiều hạ vàng played in guitar maybe one of your liked song. Not only enjoying the music but you can play “Chiều hạ vàng by Nguyễn Bá Nghiêm” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Chiều hạ vàng guitar chords, you just come to the perfect site.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Chiều hạ vàng music.

“Chiều hạ vàng” guitar chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

Chiều hạ vàng by Nguyễn Bá Nghiêm Guitar Chords

1.Em hát [Am] đi, ru mây hạ về
Hạ trắng lang [E7] thang miên man tình buồn
Dòng sông [Dm] này lá hát trên [G] cây
Mây trôi trôi chim ngủ đồi [E7] nhớ

2. Em hát [Am] đi lênh đênh giọt buồn
Hoài mãi trong [E7] ta bơ vơ chiều về
Dòng sông [Dm] này nhớ mãi em [G] ca
Nhìn hạ [E7] về cây lá rung [Am] buồn

ĐK:
Em hát [Am] đi ru giấc chiều [F] nay
Mây bay [G] bay mơ tiếng ca trên [C] đồi
Chiều hạ [Am] về nhớ áng mây [G] trôi
Lá trên [F] cây hong [E7] con nắng mơ [Am] màng

3. Ta lắng [Am] nghe ngu ngơ hạ về
Hạ trắng bơ [E7] vơ miên man tình buồn
Dòng sông [Dm] này nhớ mãi em [G] ca
Mây lang [E7] thang trong nắng hanh [Am] vàng
—————–

If you want to learn Nguyễn Bá Nghiêm Chiều hạ vàng guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!